Procedura zwrotu srodków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego

Autor: Łukasz Sadkowski
Wydanie pierwsze
Cena 159 zł

Zobacz więcej

Najbliższe szkolenia

Warszawa, 27 stycznia 2017 r.

Usuwanie drzew i krzewów oraz kary za ich nielegalne usuwanie, zniszczenie, bądź uszkodzenie w świetle gruntowanie znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 27 stycznia 2017 r.

Postępowanie w sprawie nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnych

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 30 stycznia 2017 r.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w latach 2012-2016, projekty zmian oraz orzecznictwo

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 8-9 lutego 2017 r.

Zwrot środków europejskich w ujęciu najnowszego orzecznictwa sądowego i projektowanych zmian w prawie

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 24 lutego 2017 r.

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczeniem spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 27 lutego 2017 r.

Reprywatyzacja gruntów warszawskich w praktyce oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych i cywilnych

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 1 marca 2017 r.

Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Najnowsze orzecznictwo sądowe

Więcej o szkoleniu

Warszawa, 5 kwietnia 2017 r.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – postępowanie administracyjne

Więcej o szkoleniu

szkolenia prawne

Warszawa, 17-18 maja 2017 r.

Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Korekty  finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020

Więcej o szkoleniu