Procedura zwrotu srodków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego

Autor: Łukasz Sadkowski
Wydanie pierwsze
Cena 109 zł (po rabacie)

Najbliższe szkolenia