Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a prawo Unii Europejskiej.
 2. Pojęcie nieruchomości rolnej,  gospodarstwa rolnego i rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy.
 3. Zmiany wprowadzone do kodeksu cywilnego,  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 4. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi  stanowiącymi własność prywatną oraz z Zasobu Skarbu Państwa.
 5. Prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcom i Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych będących właścicielami nieruchomości rolnej.
 6. Prawo nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych w przypadku przeniesienia własności w innej formie niż sprzedaż.
 7. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.2016, poz. 586).
 8. Nabywanie przez Lasy Państwowe lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia lub innych gruntów albo nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej.
 9. Prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe i sposób jego realizacji.
 10. Prawo wykupu przez Lasy Państwowe gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów budynków lub przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku przeniesienia własności w innej formie niż sprzedaż lub jednostronnej czynności prawnej.
 11. Projektowane zmiany wg. projektu z 8 listopada 2017 r.
 12. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 24 maja 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Kopernika, przy ul. Kopernika.

Koszt szkolenia: 549 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność: Po szkoleniu, przelewem, w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 22 maja 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi i lasami od 30 kwietnia 2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. z projektowanymi zmianami

Miejsce i data:

Warszawa, 24 maja 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
549.00 zł netto 675.27 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.