Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, każdy podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każdy podmiot realizujący zadania publiczne ma także obowiązek zapewnić szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak: zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna. Niniejsze szkolenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności i każdy pracownik organu administracji publicznej w praktyce przetwarzający informacje powinien je przejść, a każdy organ administracji publicznej powinien wykazać, że w tym zakresie przeszkolił swoich pracowników. W przypadku kontroli (a robi je NIK) należy wykazać, że takie szkolenie miało miejsce. Szkolenie prowadzi doświadczony wykładowca, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017).

Program szkolenia:

1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej – czy i po co jest potrzebny?

2. Bezpieczeństwo informacji a ochrona danych osobowych.

3. Proces przetwarzanie informacji:

 • zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
 • skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
 • stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia
  i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.

4. Obowiązki administracji publicznej wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności.

5. Najczęstsze błędy ujawniane w kontrolach.

6. Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności.

7. Pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych; Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego; Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego”, prowadzący autorski wykład „Ochrona danych informatycznych” na WPiA UWM Olsztyn, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w ochronie danych osobowych i prawie nowych technologii, trener
i wykładowca m.in. z informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń ze wskazanej tematyki), autor kursu e-learningowego: „Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO” Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 marca 2023 r., w godzinach 10.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 16 marca 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce jednostek administracji publicznej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 marca 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.