Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Biurowość w sprawach sądowych

a) Korespondencja – rozwiązania mające na celu usprawnienie doręczania korespondencji sądowej

2. Urządzenia ewidencyjne w świetle regulacji dotyczących biurowości: repertoria i wykazy, księgi pomocnicze

3. Czynności sekretariatów w poszczególnych rodzajach spraw

4. Udostępnianie informacji i obieg dokumentów w sądach

a) zadania Biura Obsługi Interesantów (BOI)

b) Udzielanie: informacji o sprawach, udostępnianie akt sprawy i dokumentów z akt

5. Zasady sporządzania i udostępniania transkrypcji

6. Reguły anonimizacji

7. Rejestracja spraw w SLPS

a) Sprawy pilne, wymagające podjęcia czynności niecierpiących zwłoki, składy 3 osobowe, tworzenie tzw. „miejsc dla sędziów”

b) Sędziowie o zmniejszonych wskaźnikach przydziału, krótkotrwale delegowani

c) Nowe zasady przydziału z referatu oczekującego oraz wg. terminów sesji, czynności zastępców

8. Akty prawne stanowiące obecne podstawy funkcjonowania sekretariatów sądowych:

a) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

b) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

c) Ustawa o Kosztach Sądowych w Sprawach Cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.
obowiązująca od 21 sierpnia 2019 r.na podstawie USTAWY  z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

d) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.

e) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

f) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające Zarządzenie w Sprawie Organizacji
i Zakresu Działania Sekretariatów Sądowych oraz Innych Działów Administracji Sądowej
z dnia 14 lipca 2020 r. (Dz.Urz.MS z 2020 r. poz. 165)

9. Projekty zmian przepisów wykonawczych dostosowujących m. in. System Losowego Przydziału Spraw do znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego

a) Projekt Rozporządzenia z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (m. in. przydzielanie tzw. zażaleń poziomych) zmodyfikowany 5 maja 2020 r.

10. Wnioski de lege ferenda: kierunek zmian korzystnych dla sądownictwa

 

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Prelegent kongresów, konferencji i seminariów o tematyce wieczystoksięgowej i cywilnej. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym. Prowadziła szkolenia z zakresu ksiąg wieczystych i systemów teleinformatycznych dla m.in. pracowników sądów, referendarzy sądowych, sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  19 listopada 2020 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 390 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 10 listopada 2020 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Wpływ reformy Kodeksu postępowania cywilnego na zadania sekretariatów sądowych w pionie cywilnym

Miejsce i data:

Szkolenie online, 19 listopada 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
390.00 zł netto 479.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,