Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Stan epidemii, a wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego spowodował, iż w ramach pakietu tzw. ustaw antykryzysowych ustawodawca zdecydował się zmodyfikować mechanizmy i reguły prowadzonych postępowań administracyjnych, czy sądowoadministracyjnych. Znaczna część obowiązuje w dalszym ciągu, a nadto od dnia 16 grudnia 2020 roku wprowadzono nowe zasady dotyczące terminów. Szkolenie ma na celu przeprowadzenie analizy praktycznej obowiązujących w dalszym ciągu przepisów prawa w kontekście aktywności organów administracji publicznej. Ponadto zostaną również poruszone zagadnienia postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji wniesienia skargi, czy skargi kasacyjnej.

 

Program szkolenia:

1. Omówienie okresu wprowadzania poszczególnych rozwiązań prawnych, ze wskazaniem mechanizmów już nieobowiązujących i skutków dla organów władzy publicznej.

2. Tryb zapoznania się z aktami sprawy administracyjnej. Problematyka art. 10 kpa i art. 73-74 kpa.

3. Postępowanie dowodowe w postępowaniach administracyjnych na podstawie ustaw antykryzysowych.

4. Doręczenia w postępowaniach administracyjnych, w tym analiza art. 44 kpa.

5. Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw przez organy administracji publicznej. Przesłanki, procedura i skutki.

6. Uchybienie terminu do dokonania danej czynności procesowej, a nowe obowiązki organy władzy publicznej.

7. Przywrócenie terminu w rozumieniu art. 58 kpa według nowych rozwiązań ustaw antykryzysowych.

8. Przewlekłości bezczynność organów podczas obowiązywania stanu epidemii.

9. Skarga i skarga kasacyjna tryb procesowania sądów administracyjnych według ustaw antykryzysowych.

10. Rozwiązywania problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 10 marca 2021 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa. Dokładne miejsce zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 8 marca 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Obowiązujące rozwiązania prawne ustaw antykryzysowych w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej

Miejsce i data:

Warszawa, 10 marca 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.