Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników – pracowników organów władzy publicznej odpowiedzialnych za stosowanie przepisów kpa, upea, czy ordynacji podatkowej w postępowaniach z nowymi regulacjami dotyczącymi doręczeń elektronicznych. Zajęcia będą obejmowały nie tylko wskazanie nowych rozwiązań prawnych przewidzianych ustawą z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, ale również praktyczne omówienie nowelizacji odpowiednio przepisów kpa, upea, czy ordynacji podatkowej.

 

Program szkolenia:

1. Cel i założenia wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.

2. ePUAP, a nowe rozwiązania prawne.

3. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych. Obowiązki organów administracji publicznej.

4. Usługa pocztowa świadczona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia – data obowiązywania, mechanizmy prawne stosowania.

5. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – pojęcia prawne i skutki dla organów i stron postępowań.

6. Zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy. Baza adresów i sposób jej funkcjonowania.

7. Definicje i skutki prawne rozumienia dokumentu elektronicznego, dowodu doręczenia.

8. Sposób prowadzenia i załatwiania na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

9. Rozwiązania prawne dotyczące doręczeń wg. przepisów kpa, upea, czy ordynacji podatkowej.

10. Wnioski, podania, orzeczenia, pełnomocnictwa i upoważnienia według nowych przepisów prawa.

11. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 31 maja 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom, ul. T. Chałubińskiego 8.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 30 maja 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Doręczenia elektroniczne po 5 października 2021 roku w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych

Miejsce i data:

Warszawa, 31 maja 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.