Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

I. Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. Konstytucyjne podstawy dostępu do informacji publicznej:

 • wniosek w trybie u.d.i.p. a petycja,
 • cele ustawy i konieczność ich weryfikacji przez podmyty zobligowane do udostępniania informacji publicznej,

2. U.d.i.p. a otwarte formaty danych,

3. Weryfikacja wniosku:

 • pierwsze kroki po weryfikacji wniosku,
 • udzielenie odpowiedzi na stan faktyczny w dacie złożenia wniosku czy w dacie odpowiedzi na wniosek?
 • pytania dotyczące przyszłości – odpowiadać czy nie?
 • udzielenie odpowiedzi niezwłocznie czy nie później niż 14-go dnia?
 • wezwanie do podpisania wniosku w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej („wzór” wezwania) po zmianach k.p.a. z 05.10.2021 r.,

4. Minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

5. Wnioski anonimowe – czy trzeba rozpatrywać?

6. Udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”,

7. Spam a informacja publiczna,

8. Czy można połączyć wnioski jednego pytającego i odpowiedzieć zbiorczo?

II. Rodzaje dokumentów związanych z u.d.i.p. i zasady ich udostępniania:

1. Dokument urzędowy – czy każdy podlega udostępnieniu?

2. Dokument prywatny,

3. Dokument wewnętrzny.

III. Osoba pełniąca funkcje publiczne w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych.

IV. Koncepcja tzw. informacji publicznej przetworzonej:

1. Zasady weryfikacji wniosku,

2. Procedura rozpatrywania wniosku,

3. Na co zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku, jak wykazać „paraliż” jednostki?

V. Decyzja odmowna – uwagi praktyczne, procesowe:

1. M.in. prawidłowe oznaczenie organu, błąd w dacie wydania decyzji, prawidłowe pouczenie decyzji instancyjnej, podpisywanie decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej,

2. Najczęstsze przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej (prawo do prywatności, tajemnica przedsiębiorcy, tajemnica skarbowa).

VI. Koszty:

1. Zasady naliczania kosztów,

2. Możliwość wydania „zryczałtowanego cennika”.

VII. Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy z zakresu informacji publicznej:

1. Bezczynność a przewlekłość,

2. Wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania,

3. Grzywna za rażące naruszenie prawa w zakresie terminu rozpatrzonego złożonego wniosku.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie. Autor licznych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, k.p.a. i informacji publicznej, trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń z zakresu k.p.a. Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 9 lutego 2023 r., w godzinach 10.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 1 lutego 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dostęp i odmowa dostępu do informacji publicznej – kompleksowe omówienie zasad realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 09 lutego 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.