Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Przedmiotem zajęć będzie praktyczne omówienie zmian związanych z ustawą o komornikach sądowych, ustawą o kosztach komorniczych oraz nowelizacją KPC w kontekście wierzycieli, działających w strukturach administracji publicznej. Znaczna część tych uregulować wchodzi w życie już w dniu 1 stycznia 2019 roku i będzie miała zastosowanie również do postępowań egzekucyjnych rozpoczętych przed tą datą.

Program szkolenia: 

 1. Przepisy przejściowe – problematyka reguł intertemporalnych tj. od kiedy nowe przepisy winno się stosować.
 2. Nowy model usytuowania w systemie egzekucji komorników sądowych.
 3. Zakres i elementy postanowień kosztowych wydawanych przez komorników sądowych.
 4. Właściwość rzeczowa komorników, prawo do wyboru.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego.
 6. Terminy na przekazanie wierzycielowi wyegzekwowanych należności i skutki ich niedochowania
 7. Koszty działalności komorniczej, a wydatki egzekucyjne.
 8. Nadzór judykacyjny, administracyjny i wewnętrzny nad komornikami sądowymi.
 9. Zmiany w zakresie egzekucji cywilnej wprowadzone do KPC, a zatem m.in. w zakresie skarg na czynności komorników, nadzoru judykacyjnego, wyjawienia majątku, egzekucji z ruchomości, działań związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika, wykazem majątku składanego na żądanie komornika.
 10. Model kosztów komorniczych po zmianach od 1 stycznia 2019 roku.
 11. Wydatki egzekucyjne – pojęcie, tryb wnoszenia zaliczki i jej rozliczania.
 12. Postanowienia komornicze dotyczące kosztów egzekucyjnych.
 13. Opłata egzekucyjna przy należnościach pieniężnych i niepieniężnych.
 14. Przypadki ponoszenia opłat egzekucyjnych przez wierzyciela.
 15. Wpływ zwolnienia od kosztów sądowych na postępowanie egzekucyjne.
 16. Koszty egzekucyjne przy zbiegach egzekucji.

 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 5-6 czerwca 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9:00 – 15:00 dnia drugiego.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 27 maja 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Egzekucja cywilna w kontekście praw i obowiązków wierzycieli (organów administracji publicznej) w świetle zmian w prawie wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

Miejsce i data:

Warszawa, 05 - 06 czerwca 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.