Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Warsztaty praktyczne przeznaczone dla sędziów, radców prawnych i adwokatów.

 

Program szkolenia:

I. WYKORZYSTANIE SŁOWNIKÓW W WYKŁADNI JĘZYKOWEJ

Część teoretyczna:

 1. Dyrektywy językowe w wykładni prawa.
 2. Słowniki w wykładni prawa:
 • podział i charakterystyka słowników języka polskiego,
 • ogólne słowniki języka polskiego w pracy interpretatora.
 1. Definicje słownikowe w wykładni językowej.
 2. Kontekstowe reguły interpretacyjne:
 • problemy opisu i kwalifikowania znaczeń w słownikach,
 • wykorzystanie ilustracji materiałowej w haśle oraz zewnętrznych korpusów językowych.

Część warsztatowa:

 1. Procedura korzystania z dzieł leksykograficznych w wykładni językowej.
 2. Rozważenie przykładowych orzeczeń sądowych pod kątem ich adekwatności:
 • czy użycie słownika do rozwiązania danego problemu jest zasadne?
 • które dzieła leksykograficzne są adekwatne w interpretacji danego przypadku?
 • czy definicje w różnych słownikach się różnią i kiedy ma to znaczenie dla wykładni?

II. KOMUNIKATYWNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA W JĘZYKU PRAWNICZYM

 1. Problemy ortograficzno-interpunkcyjne w języku urzędowym:
 • najczęstsze kłopoty w zakresie interpunkcji,
 • ortografia w urzędzie (pisownia dat, wielka czy mała litera i in.).
 1. Kłopotliwe zagadnienia fleksyjne i składniowe:
 • wybrane problemy odmiany imion i nazwisk,
 • dowolny i określony szyk w polszczyźnie,
 • użycie konstrukcji z imiesłowami przysłówkowymi.

 

Szkolenie poprowadzą: dr Anna Czelakowska i dr Emilia Kubicka

Anna Czelakowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, leksykograf w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, a ponadto redaktor publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach leksykografii, semantyki oraz wykorzystania leksykografii i językoznawstwa na gruncie języka prawnego i prawniczego. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i książek na ten temat, m.in. książki Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, a przy tym nauczycielem akademickim oraz szkoleniowcem z zakresu kultury języka i edytorstwa, a także wykładni językowej w praktyce sądowej.

Emilia Kubicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktor publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowania słowników w praktyce prawniczej, ekwiwalencji w przekładzie oraz nauczania wymowy języków obcych. Współredagowała publikacje Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej (2014) oraz Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej (2019), była redaktorem wydawniczym „Kwartalnika Sądowego Apelacji Gdańskiej”. Prowadziła zajęcia ze słowników w praktyce prawniczej i kultury języka dla prawników, organizowała szkolenia dotyczące wykładni językowej
w praktyce sądowej.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 16 grudnia 2022 r., w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 8 grudnia br.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Poprawność językowa i profesjonalne wykorzystanie słowników w praktyce prawniczej

Miejsce i data:

Szkolenie online, 16 grudnia 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.