Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Zajęcia obejmować będą omówienie zagadnień związanych ze szczególnymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w związku z COVID-19 obowiązującymi do 31 grudnia 2020 roku. Praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań prawnych w procedurach konkursowych i odwoławczych warunkuje skuteczny wybór wniosków do dofinansowania.

 

Program szkolenia: 

 

 1. Zakres zastosowania KPA w procedurze konkursowej i odwoławczej. Nowe sposoby doręczeń na podstawie przepisów COVID-19 i ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Przepisy epizodyczne odnoszące się do zmian w kryteriach oceny projektów, zmian regulaminu konkursu oraz terminów na składanie wniosków i uzupełnianie ich braków w zakresie warunków formalnych.
 3. Procedura odwoławcza na podstawie przepisów COVID-19 i o doręczeniach elektronicznych. Omówienie poszczególnych etapów.
 4. Zasady i przesłanki wydania negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie.
 5. Wymogi formalne protestu i zasady ich uzupełnienia.
 6. Przypadki pozostawiania protestu bez rozpoznania.
 7. Kompetencje instytucji różnego szczebla do rozpoznawania protestów.
 8. Uprawnienia samokontrolne instytucji do rozpatrzenia protestów.
 9. Wyniki i formy rozstrzygnięcia uprawnionej instytucji po rozpatrzeniu protestu.
 10. Przebieg i sposób ponownej/powtórnej oceny wniosku.
 11. Tryb, przesłanki i terminy wnoszenia skarg do sądów administracyjnych.
 12. Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania i wpływ tego na przebieg procedury odwoławczej.
 13. Planowane zmiany w perspektywie finansowej 2021-2027.
 14. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 15 grudnia 2021 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 7 grudnia 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 w czasach epidemii. Omówienie najnowszych zmian w prawie związanych z ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz COVID-19

Miejsce i data:

Szkolenie online, 15 grudnia 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.