Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Zajęcia uwzględniać będą również sposób, przesłanki i zasady nakładania korekt finansowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Omówiony zostanie dotychczasowy dorobek orzecznictwa sądowego w zakresie korekt finansowych, w szczególności związany z zakresem związania organu nałożonymi wcześniej korektami, ich wysokością i stwierdzonymi nieprawidłowościami, występujący w tym obszarze problem powagi rzeczy osądzonej.

 

Program szkolenia:

 • Charakter prawny korekt finansowych. Decyzja administracyjna ustalająca wysokość korekty finansowe.
 • Wezwanie do zapłaty, a korekta finansowa.
 • Korekta finansowa, jako materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu administracyjnym zwrotowym.
 • Moc prawna i dowodowa taryfikatora w sprawie nakładania korekt finansowych przy zamówieniach publicznych.
 • Moment zastosowania danej wersji taryfikatora.
 • Formalne naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych nie skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej.
 • Miarkowanie korekt finansowych. Omówienie nowych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju.
 • Możliwość nałożenia ponownie wyższej korekty finansowej na tą samą nieprawidłowość.
 • Moc wiążąca korekty finansowej nałożonej w toku postępowania kontrolnego dla organu prowadzącego postępowanie zwrotowe.
 • Przedmiot – nieprawidłowości, które legły u podstaw nałożenia korekty finansowej, a przedmiot postępowania zwrotowego. Powaga rzeczy osądzonej w ramach procedury nakładania korekt finansowych.
 • Studium przypadków z orzecznictwa m.in. art. 144 ustawy Pzp, art. 17 ustawy Pzp, czy art. 38 ustawy Pzp.
 • Korekty finansowe w świetle rozporządzenia 1303/13. Pojęcie nieprawidłowości indywidulanej i systemowej oraz wartość korekty.
 • Możliwość stosowania przepisów procedury administracyjnej do nałożenia korekty finansowej.
 • Zwrot środków w sytuacji zatwierdzenia wniosku o płatność i przed jego zatwierdzeniem.

 

Uwaga! Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość zakupu książki „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” z rabatem 20%, wydanie październik 2016 r., autor Łukasz Sadkowski. Całkowity koszt książki 159 zł, cena po rabacie 127,20 zł.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 18-19 maja 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00 (pierwszy dzień)
i 9:00 – 15:00 (dzień drugi).

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed terminem szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1 180 zł /os.

Powyższa cena to kwota netto. Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W innym przypadku podatek VAT wynosi 23%.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch każdego dnia szkolenia.

Płatność: Po szkoleniu, przelewem, w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 9 listopada 2016 r.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Korekty finansowe w systemie zwrotu środków europejskich w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego. Korekty finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020

Miejsce i data:

Warszawa, 16 - 17 listopada 2016 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1180.00 zł netto 1451.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.