Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Z dniem 18 kwietnia 2020 roku wprowadzono do systemu prawnego szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji programów operacyjnych w czasach epidemii. Przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 roku i regulują m.in. sposób prowadzenia postępowań administracyjnych odnoszących się do środków europejskich.

 

Program szkolenia: 

 

 1. Zakres i okres obowiązywania tzw. specustawy funduszowej.
 2. Stosowanie art. 15 zzr ustawy COVID-19 w sprawach związanych z środkami europejskimi.
 3. Tryb i zasady przedawniania zobowiązań zwrotowych w czasach epidemii.
 4. Wykluczenie beneficjenta – nowe terminy zgłaszania podmiotów.
 5. Osoby trzecie – problematyka art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i art. 118 ordynacji podatkowej.
 6. Terminy procesowe na załatwienie spraw zwrotowych.
 7. Nowe mechanizmy zawieszania postępowań administracyjnych i wstrzymania wykonania decyzji zwrotowych.
 8. Przerwy w naliczaniu odsetek. Rozwiązania prawne wprowadzone przepisami specustawy funduszowej.
 9. Problematyka art. 15 zzs w sprawach zwrotowych.
 10. Ulgi w spłacie zobowiazań zwrotowych, a COVID-19.
 11. Postępowania odwoławcze i sądowoadministracyjne odnoszące się do spraw zwrotowych w czasach epidemii.
 12. Omówienie zmian w KPA, w zakresie udostępniania akt oraz czynności procesowych, w tym doręczeń.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 27 maja 2020 r., w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 21 maja 2020 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowania administracyjne odnoszące się do środków europejskich w czasach epidemii. Praktyczne zastosowanie przepisów związanych z COVID -19 obowiązujących do 31 grudnia 2020 roku.

Miejsce i data:

Szkolenie online, 21 maja 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,