Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Skutki procesowe błędnych żądań wniosków tradycyjnych (zwykłych, składanych na formularzach).

2. Rozbieżności pomiędzy dokumentami a żądaniami wniosków teleinformatycznych:

 • obligatoryjnych (składanych przez komorników, notariuszy, naczelników urzędów skarbowych) oraz
 • fakultatywnych (składanych przez tzw. Komisję reprywatyzacyjną)

3. Jak efektywnie orzekać wykorzystując funkcjonalność systemu teleinformatycznego?

 • Projektowanie wpisów a prawidłowe żądania wniosków teleinformatycznych w kontekście błędów w żądaniach wniosków teleinformatycznych i błędów rejestracji szczegółowej.
 • Kopiowanie podstaw oznaczenia i podstaw wpisu z wniosków elektronicznych do księgi wieczystej
  – błędy notariuszy i innych podmiotów a dopuszczalność ich korygowania przez sąd wieczystoksięgowy.

4. Czynności orzecznicze referendarza sądowego przy rozpoznawaniu wniosków.

5. Zakres kognicji sądu i niezależności referendarza – kiedy i na jakiej podstawie można wykreślić wpis bezprzedmiotowy?

 • korelacja podstaw wpisu według art. 10 i art. 34 u.k.w.h.
 • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i jego wyłączenie w tzw. ustawie reprywatyzacyjnej.

6. Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności – obrót lokalami bez zaświadczeń.

7. Zmiany postępowania wieczystoksięgowego w zakresie systemu teleinformatycznego.

8. Wzory i szablony pouczeń stosowanych po 7 listopada 2019 r. w postępowaniu wieczystoksięgowym.

9. Nowa regulacja postępowania zażaleniowego oraz skargi na orzeczenie referendarza w świetle reformy kodeksu postępowania cywilnego – od 7 listopada 2019 r.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Prelegent kongresów, konferencji i seminariów o tematyce wieczystoksięgowej i cywilnej. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym. Prowadziła szkolenia z zakresu ksiąg wieczystych i systemów teleinformatycznych dla m.in. pracowników sądów, referendarzy sądowych, sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 5 października 2021 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 4 października 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Metodyka orzecznicza w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym

Miejsce i data:

Szkolenie online, 05 października 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,