Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Szkolenie dla nowomianowanych referendarzy sądowych i pracowników wydziałów wieczystoksięgowych (w tym również dla Przewodniczących i Kierowników sekretariatów) z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego, a zwłaszcza przekształceń prawa użytkowania wieczystego z dniem 01.01.2019 r.

Szkolenie obejmuje zagadnienia kognicji i postępowania wieczystoksięgowego, a także omówienie podstaw wpisów i zakresu ich badania przez orzeczników. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami dokonywania wpisów w księgach wieczystych, a także poznają możliwości korzystania z funkcjonalności postępowania elektronicznego poprzez recypowanie projektów wpisów z wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz orzekania w granicach żądań.

Uczestnicy zapoznają się z organizacją i ekonomiką postępowania wieczystoksięgowego w kontekście najnowszych zmian w związku z przekształceniem prawa użytkowania w sytuacji zwiększonej ilości spraw.

Program szkolenia: 

 

1. Kognicja sądu i formalizm postępowania wieczystoksięgowego: orzekanie w granicach żądań wniosków.

2. Ograniczony krąg uczestników postępowania wieczystoksięgowego.

3. Wnioski tradycyjne (zwykłe, składane na formularzach): ich specyfika i skutki procesowe błędnych żądań.

4. Rodzaje wniosków teleinformatycznych:

a) obligatoryjne (składane przez komorników, notariuszy, naczelników urzędów skarbowych)

b) fakultatywne (składane przez tzw. Komisję reprywatyzacyjną)

5. Wpisy konstytutywne i deklaratoryjne w kontekście kolejności rozpoznawania wniosków.

6. Jak efektywnie orzekać wykorzystując funkcjonalność systemu teleinformatycznego?

a) Praca na żądaniach i ich łączenie w grupy

b) Przypisywanie podstaw oznaczenia i podstaw wpisów.

c) Poprawna treść żądań wniosków teleinformatycznych a projektowanie wpisów.

7. Techniczne możliwości projektowania wpisów we wszystkich działach ksiąg wieczystych.

8. Czynności orzecznicze referendarza sądowego przy rozpoznawaniu wniosków:

a) badanie formalne wniosku, dokumentów (oryginały i poświadczone kopie) i treści przepisów,

9. Zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

10. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze szczególnym uwzględnieniem udziałów związanym z własnością lokali w świetle ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność tych gruntów:

a) Zakres przedmiotowy przekształceń, osoby fizyczne i osoby prawne na rzecz których następuje przekształcenie prawa.

b) Czynności techniczne związane z dokonywaniem zmian w księgach wieczystych wobec przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1 stycznia 2019 r.

11. Projektowane zmiany m.in.:

 • Strukturyzacja wpisów w dziale IV księgi wieczystej (zmiana technik wpisywania hipotek)
 • Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: Banki, ZUS, notariusze
 • Kompatybilność treści żądań dotyczących wpisów w działach II oraz I Sp (lokale) oraz III i I sp (służebności)
 • Techniczne zmiany systemu skutkujące sprawnością dokonywania wpisów: wprowadzenie m. in.: wyszukiwarki do działu III, kalkulatora przy ujawnianiu udziałów związanych z własnością lokali, walidacja dużych ksiąg wieczystych (skrócenie czasu weryfikacji ksiąg), kopiowanie wybranych wpisów do schowka, wyszukiwarka nazw banków
 • Centrum Obsługi Druku: zmiana organizacji pracy wydziałów wieczystoksięgowych.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska-Smółka

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Prelegent kongresów, konferencji i seminariów o tematyce wieczystoksięgowej i cywilnej. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym. Prowadziła szkolenia z zakresu ksiąg wieczystych i systemów teleinformatycznych dla m.in. pracowników sądów, referendarzy sądowych, sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 18 listopada 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 8 listopada 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Metodyka orzecznicza w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym w świetle najnowszych nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2019 roku – warsztaty dla początkujących

Miejsce i data:

Warszawa, 18 listopada 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.