Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1.Postępowanie wieczystoksięgowe: informatyzacja ksiąg wieczystych, poszerzanie dostępu do ksiąg wieczystych.

2. Charakter i znaczenie wpisu do ksiąg wieczystych.

3. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, dobra wiara.

4. Uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Komisja do spraw usuwania skutków decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, tzw. Komisja reprywatyzacyjna.

5. Wnioski elektroniczne składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

 • Obligatoryjne składanie wniosków: notariusz, komornik, naczelnik urzędu skarbowego
 • Fakultatywne składanie wniosków: Komisja reprywatyzacyjna

6. Rejestracja szczegółowa wniosków i oznaczanie żądań:

 • Wnioski elektroniczne
 • Wnioski „tradycyjne“

7. Jak odczytywać wzmianki w księgach wieczystych?

8. Podstawy wpisów w księgach wieczystych.

9. Kognicja sądu wieczystoksięgowego.

10. Zasada wpisu uprzedniego: kolejność rozpoznawania wniosków.

11. Zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali: dokumenty stanowiące podstawę wpisu i oznaczania lokali, rozszerzona kognicja sądu wieczystoksięgowego.

12. Poświadczanie za zgodność dokumentów stanowiących podstawy wpisów.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska-Smółka

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 26 listopada br., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 15 listopada 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Księgi wieczyste w systemie teleinformatycznym z uwzględnieniem rozpoznawania wniosków

Miejsce i data:

Warszawa, 26 listopada 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.