Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Kognicja sądu obydwu instancji w sprawie o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej.

 1. Dekretacja wniosków teleinformatycznych. Rozbieżności pomiędzy dokumentami a treścią żądań zawartych we wnioskach teleinformatycznych.
 2. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego. Skutki prowadzenia postępowania bez udziału wszystkich uczestników postępowania.
 3.  Zawieszenie postępowania wieczystoksięgowego.
 4. Uwagi na tle kognicji sądu w sprawie o założenie księgi wieczystej.
 5. Podział wieczystoksięgowy nieruchomości i związane z nim obowiązki sądu.
 6. Podstawy ujawnienia w księdze wieczystej wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 7. Przedmiot odrębnej własności lokalowej i jego kontrola w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 8. Pierwotne nabycie własności a wpis do księgi wieczystej.
 9. Zakaz zbywania i obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej i jego skutki odnośnie wpisów prawa własności i hipotek.
 10. Wpis i wykreślenie hipoteki:
  a) wpis hipoteki łącznej umownej i łącznej przymusowej,
  b) wpis hipoteki na podstawie postanowienia prokuratora,
  c) zagadnienie podstawy wpisu roszczenia o rozporządzeniu opróżnionym miejscem hipotecznym,
  d) postanowienie zabezpieczające jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej,
  e) utrata bytu wierzyciela hipotecznego,
  f) upadłość dłużnika hipotecznego,
  g) egzekucyjne nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką,
  h) sprzedaż części nieruchomości obciążonej hipoteką.
 11. Wpis i wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych , praw osobistych i roszczeń:
  a) wpis służebności osobistych oraz gruntowych,
  b) wpis podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej,
  c) zagadnienie stosowania przepisu art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  d) zagadnienie stosowania przepisu art. 76 ust. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 12. Orzeczenia sądowe jako podstawa wpisu w księgach wieczystych:
  a) wpis w oparciu o wyrok stwierdzający nieważność czynności prawnej będącej źródłem stosunku prawnorzeczowego,
  b) wpis na podstawie postanowienia o zasiedzeniu części bądź całości nieruchomości,
  c) wpis w oparciu o postanowienia działowe.
 13. Wpisy wzmianek o egzekucji i przyłączenia się do toczącej się egzekucji.
 14. Podstawy wykreślenia wpisów obciążeń które stały się bezprzedmiotowe.

II. Rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego

 1. Europejskie Poświadczenie Spadkowe (EPS) jako podstawa wpisu w księdze wieczystej, poświadczone odpisy EPS.
 2. Sprostowanie, zmiana lub uchylenie, zawieszenie skutków EPS a wpis w księdze wieczystej.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym oraz szkoleniowym. Specjalizujący się w zagadnieniach prawa rzeczowego występujących w sprawach procesowych i nieprocesowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz postępowania wieczystoksięgowego i występujących w nim zagadnień: egzekucyjnych, prawnoadministracyjnych oraz prawa upadłościowego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 30 maja 2022 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 20 maja 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie wieczystoksięgowe w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Aspekty praktyczne podstaw wpisów do ksiąg wieczystych. Kognicja sądu w różnych kategoriach spraw wieczystoksięgowych.

Miejsce i data:

Szkolenie online, 30 maja 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,