Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020

3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

 • polityka rachunkowości (dobre praktyki)
 • zakładowy plan kont
 • system informatyczny

4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

 • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 • terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady
 • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
 • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
 • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
 • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10.Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

 • Wymagania wynikające z przepisów prawa
 • Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11.Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych
– Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13. Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

 • terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
 • sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14. Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

15. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Halina Kędziora

Doradca podatkowy, prowadzi biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju). Doświadczony wykładowca z zakresu funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji, takich jak PARP, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie. Autorka książek: „Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont”, (2007 r.); „Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych”, (2007 r.); „Koszty kwalifikowane w projektach unijnych” (2010 r).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  17-18 czerwca 2021 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9.00 – 15.00 dnia drugiego

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 1090 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 czerwca 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Księgowość projektów unijnych - szkolenie dla pracowników instytucji kontrolujących Beneficjentów

Miejsce i data:

Szkolenie online, 25 - 26 marca 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1090.00 zł netto 1340.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,