Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Cudzoziemcy
 • Obywatelstwo i podwójne obywatelstwo
 • Cudzoziemiec a nierezydent
 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Wizy
 • Zezwolenia na pobyt
 • Zezwolenia na pracę
 • Możliwość zatrudnienia bez zezwolenia
 • Zezwolenia krótkoterminowe i sezonowe – nowość 2017
 • Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych powyżej 3 miesięcy
 • Zatrudnianie osób przebywających w Polsce nielegalnie a koszty uzyskania
 • NIP a PESEL
 1. Delegowanie pracowników do Polski
 • Konieczność zapewnienia polskich standardów pracy
 • Zgłoszenie delegowania i ustanowienie przedstawiciela
 • Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy
 • Rezydenci i nierezydenci podatkowi
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Metoda potrącenia
 • Metoda zalicznia
 • Ulga abolicyjna
 • Certyfikat rezydencji
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – etat a umowy cywilnoprawne
 • Ryczałt podatkowy i zaliczki
 1. Składki i ubezpieczenia ZUS
 • Opłacanie składek w Polsce
 • Podleganie składkom za granicą
 • Zasady opłacania zagranicznych składek
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce
 1. Delegowanie a delegacja
 • Definicja podróży służbowej
 • Oddelegowanie
 • Rozliczanie świadczeń

 

Szkolenie poprowadzi: Paweł Ziółkowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu prawa pracy, podatków i prawa gospodarczego. Autor publikacji w prasie fachowej, stały współpracownik Gazety Prawnej oraz wydawnictw elektronicznych Wolters Kluwer S.A. Wykładowca uczelni wyższych, prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od 17 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa firmom i urzędom administracji publicznej. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 30 czerwca 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 4 osób, opust                  w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Międzynarodowy stosunek pracy

Miejsce i data:

Kraków, 30 czerwca 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.