Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Równe traktowanie w zatrudnieniu:

 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie równego traktowania pracowników.
 2. Dyskryminacja w zatrudnieniu – płaszczyzny i przesłanki dyskryminacji.
 3. Zakaz molestowania – definicja molestowania (przykłady).
 4. Zakaz molestowania seksualnego – definicja molestowania seksualnego (przykłady).
 5. Przejawy naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 6. Prawa pracownika wobec którego naruszono zasady równego traktowania.
 7. Przykładowe działania pracodawcy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji.

II. Mobbing:

 1. Zjawisko mobbingu – co to jest i jak go rozpoznać.
 2. Definicja mobbingu w polskim systemie prawa pracy.
 3. Rodzaje mobbingu – poziomy i pionowy (podwładnych, współpracowników lub przełożonego).
 4. Roszczenia pracownika w razie stosowania mobbingu:
  – odszkodowania,
  – zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem.
 5. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi.
 6. Przykładowe działania pracodawcy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

III. Dyscyplinowanie pracowników:

 1. Podstawowe obowiązki pracownika a kary porządkowe.
 2. Podstawa prawna dyscyplinowania pracowników.
 3. Zakres zadań, karta stanowiska pracy.
 4. Rodzaje kar porządkowych.
 5. Etapy nakładania kar.
 6. Terminy na udzielanie kar.
 7. Wysłuchanie pracownika.
 8. Osoby upoważniona do nakładania kar.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Anna Telec

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy, były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H. Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  14 grudnia 2022 r., w godzinach 10.00 – 13.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 6 grudnia 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, dyscyplinowanie pracowników

Miejsce i data:

Szkolenie online, 14 grudnia 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.