Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Druk 2333), dotyczą zasadniczych kwestii związanych z realizacją projektów przy wykorzystaniu PPP, w tym m.in.: konieczności wykonania przez podmioty publiczne oceny efektywności przedsięwzięcia, zmian w zakresie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, zmian na etapie wykonywania umowy o PPP, nowych możliwości realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu istniejących spółek komunalnych, konstrukcji tzw. ,,step in rights’’.

 

 

Program szkolenia:

1. Rynek PPP w Polsce i w Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju.

2. Geneza nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (omówienie Polityki Rządu RP wobec PPP).

Rekomendacje Banku Światowego dotyczące udanego PPP (omówienie Raportu Banku Światowego ws. PPP z czerwca 2018 roku).

3. Przygotowanie postępowania. Ocena efektywności. Analiza Value for Money.

Opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w przedmiocie zasadności wykorzystania PPP.

4. Zmiany w zakresie procedury wyboru partnera prywatnego.

5. Zmiany w zakresie wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

6. Zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia w formie spółki.

7. Zadania ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

 

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Michał Kania

Radca prawny. Członek Zespołu ds. zmian stanu prawnego i kierunków rozwoju PPP przy Ministerstwie Rozwoju RP. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. PPP, kierownik podyplomowych studiów Administracji i Zarządzania prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Założyciel i pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP (www.wnppp.pl). Autor ponad 80 publikacji nt. PPP, zamówień publicznych i koncesji, w tym pierwszej w Polsce monografii nt. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Prelegent i uczestnik na konferencjach polskich i międzynarodowych (m.in.: Ostrava, Brno, Kopenhaga, Hasselt, Bruksela) dotyczących problematyki PPP, zamówień publicznych oraz koncesji.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 10 sierpnia 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem, Warszawa.

Koszt szkolenia: 690 zł /os.

Powyższa cena to kwota netto. Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W innym przypadku podatek VAT wynosi 23%.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 27 lipca br.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Miejsce i data:

Warszawa, 10 sierpnia 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.