Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 • Podział procedury odzyskiwania środków europejskich na etapy – cywilny i administracyjny.
 • Wezwanie do zwrotu środków oparte na art. 207 ust. 8 ufp – przesłanki, elementy i wymogi prawne.
 • Sposoby pomniejszeń dokonywanych w obszarze zwrotu środków europejskich.
 • Zwrot środków na podstawie umów o dofinansowanie – analiza przypadków.
 • Odsetki od należności zwrotowych. Problematyka art. 54 op.
 • Sposób konstrukcji wyliczenia kwot zwrotowych, w przypadku wypłaty kilku transz.
 • Rozliczanie wpłat dokonywanych przez beneficjentów. Omówienie regulacji prawnych art. 55, 62 i 62 b OP.
 • Elementy postanowienia o zaliczeniu wpłaty dokonywanej przez beneficjenta.
 • Odsetki w rozumieniu art. 189 ufp – przesłanki i tryb naliczania.
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”, wydanie październik 2016 (jest to jedyna kompleksowa publikacja na rynku). Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Specjalista z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz procedury odwoławczej. Ceniony Wykładowca. Od lat prowadzi szkolenia m.in. z zakresu procedury odwoławczej, zwrotu środków europejskich, postępowania administracyjnego. W szkoleniach dużą wagę przykłada do praktycznego wymiaru szkolenia. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 10 stycznia 2019 r., w godzinach 10.30 – 16.30

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Szkoleniowe Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa..

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 3 stycznia 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Wybrane zagadnienia z odzyskiwania i rozliczania środków europejskich

Miejsce i data:

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.