Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych wymogów procesowych co do czynności pełnomocników procesowych, skutków ich niezachowania, możliwości sanacji błędów. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów regulujących czynności stron i ich pełnomocników z uwzględnieniem istotnego orzecznictwa sądów i stanowisk doktryny, które zachowały aktualność po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzonej ustawą z dnia 4.7.2019 r. oraz zmianach dokonanych w procedurze cywilnej i ustawach z nią związanych w 2020 i 2021 r.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Kształt  postępowania cywilnego po nowelizacji z 2019 r. (7 listopada 2019 r.)

2. Zmiany w zakresie właściwości sądu. Wpływ udziału konsumenta na właściwość sądu.

3. Przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew oraz pism przygotowawczych przez zawodowych pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań:

 • Realizacja wymogów formalnych pisma ze szczególnym uwzględnieniem właściwego przedstawiania roszczeń oraz zarzutów procesowych i materialnoprawnych,
 • Postulat zwięzłości pisma procesowego,
 • Zasady zwrotu pisma procesowego.

4. Doręczenie pisma procesowego ze szczególnym uwzględnieniem odpisu pozwu (art. 1391 k.p.c.).

5. Doręczenia elektroniczne oraz składanie pism procesowych przez Internet.

6. Posiedzenie niejawne, posiedzenie przygotowawcze oraz rozprawa:

 • Cel i przebieg postępowania przygotowawczego,
 • Plan rozprawy i jego znaczenie procesowe,
 • Rozprawa zdalna,
 • Rozpoznanie merytoryczne sprawy na posiedzeniu niejawnym.

7. Nowe instytucje procedury cywilnej  i ich znaczenie dla przebiegu procesu:

 • Wstępny osąd sprawy (art. 1561p.c.),
 • Oczywista bezzasadność powództwa (art. 1911 p.c.).

8. Zmiany w przepisach o postępowaniu dowodowym – czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym:

 • Wnioski dowodowe i ich wymogi formalne,
 • Dowód z zeznań świadka na piśmie,
 • Pominięcie dowodu. Dowód spóźniony,
 • Znaczenie postanowienia i jego obligatoryjna treść,
 • Dowód z dokumentu,
 • Dowód z opinii biegłego.

9. Zarzuty materialnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem zarzutu potrącenia.

10. Sposób dokonywania zmian przedmiotowych powództwa i ich dopuszczalność.

11. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia oraz jego wymogi formalne. Uzasadnienie orzeczeń.

12. Zmiany w zakresie zaskarżania orzeczeń w toku postępowania.

13. Apelacja i postępowanie między instancyjne:

 • Praktyczne uwagi dotyczące zarzutów i wniosków apelacji,
 • Znaczenie zastrzeżeń co do procedowania sądu w oparciu o treść art. 162 k.p.c.,
 • Wnioski dowodowe w postępowaniu apelacyjnym.

14. Postępowanie nakazowe i upominawcze oraz postępowanie uproszczone po zmianach.

15. Zasadnicze zmiany w zakresie kosztów sądowych oraz procesowych:

 • Braki fiskalne pism procesowych i ich skutki,
 • Wnioski „kosztowe” składane w toku sprawy,
 • Treść orzeczeń „kosztowych” sądu i ich zaskarżalność.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Sędzia z długoletnim stażem zawodowym w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych. Autor wielu pytań prawnych przedstawionych Sądowi Najwyższemu z zakresu prawa cywilnego, wieczystoksięgowego oraz hipotek. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków. Wykłada m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 12 grudnia 2022 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Obowiązki pełnomocnika zawodowego po przebudowie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji postępowania

Miejsce i data:

Szkolenie online, 12 grudnia 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.