Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Zmiany w zakresie czynności wierzyciela
 2. Zmiany w zakresie ogólnego postępowania egzekucyjnego
 3. Opłata manipulacyjna po nowelizacji
 4. Koszty postępowania egzekucyjnego – zmiany w zakresie kosztów
 5. Egzekucja kosztów postępowania egzekucyjnego – po nowelizacji
 6. Odpowiedzialność wierzyciela za koszty postępowania egzekucyjnego
 7. Ulgi w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego
 8. Znaczenie ustawy o finansach publicznych dla egzekucji administracyjnej – po nowelizacji
 9. Podstawy prawne egzekucji administracyjnej
 10. Przedawnienie
 11. Czynności „przedegzekucyjne” wierzyciela
 12. Tytuł Wykonawczy pieniężny i niepieniężny – zasady wystawiania
 13. Zarzut i inne środki zaskarżenia
 14. Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego
 15. Grzywna w celu przymuszenia
 16. Pytania i dyskusja

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia WSA dr hab. Krzysztof Sobieralski

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady KSAP w Warszawie, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce egzekucji administracyjnej, stały konsultant naczelnych i centralnych organów administracji publicznej a także samorządowych organów egzekucyjnych. Autor komentarza do KPA oraz licznych artykułów i komentarzy dot. egzekucji administracyjnej. Bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 18 lutego 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 10 lutego 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2020–2021 – zagadnienia praktyczne

Miejsce i data:

Szkolenie online, 18 lutego 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,