Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Praktyczne przedstawienia zagadnień wprowadzanych w systemie egzekucji administracyjnej z dniem 20 lutego 2021 roku, w tym omówienie nowych aktów wykonawczych. Zajęcie dedykowane są zarówno dla wierzycieli, jak i organów egzekucyjnych.

Program szkolenia:

1. Moment wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych, aspekty intertemporalne.
2. Podstawowe cele i założenia zmian w egzekucji administracyjnej.
3. Zasada współpracy między organami władzy publicznej w celu realizacji egzekucji administracyjnej.
4. Przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.
5. Nowa procedura ponownego wszczynania egzekucji administracyjnej dotyczącej tych samych należności.
6. Koszty egzekucyjne – pojęcie, zasady ponoszenia, podstawowe mechanizmy naliczania.
7. Opłata manipulacyjna i opłata egzekucyjna – omówienie praktyczne skutków dla wierzycieli i organów egzekucyjnych.
8. Koszty egzekucyjne w ponownej egzekucji tych samych należności i w toku egzekucji wszczętej
niezgodnie z prawem.
9. Zasady regulowania kosztów egzekucyjnych – kolejność zaliczenia, rozszerzenie kręgu podmiotów
uprawnionych do ich zapłaty.
10. Zmiany w obszarze tytułów wykonawczych.
10. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Specjalista z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, egzekucji komorniczej i cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych, zwrotu środków europejskich, postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego. Autor publikacji z zakresu zwrotu środków europejskich, dotacji, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, egzekucji administracyjnej. Wykładowca i prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach prowadzonych dla radców prawnych oraz pracowników administracji publicznej szczebla samorządowego
i rządowego. Wykładał m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Mienia Wojskowego, Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 13 kwietnia 2021 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 5 kwietnia 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zmiany w egzekucji administracyjnej wchodzące w życie z dniem 20 lutego 2021 roku oraz nowe akty wykonawcze

Miejsce i data:

Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.