Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Pojęcie spadku.

2. Prawa i obowiązki spadkodawcy należące do spadku.

3. Ustawowy porządek dziedziczenia.

4. Zmiany dziedziczenia ustawowego w latach 2009-2016.

5. Rozrządzenia na wypadek śmierci – dziedziczenie testamentowe.

6. Zapis windykacyjny jako nowy rodzaj rozrządzenia testamentowego.

6.1. Rozrządzenia testamentowe po wejściu w życie ustawy z dnia 16 marca 2011 r.  wprowadzającej  do systemu prawnego zapis windykacyjny

a) ustanowienie zapisu zwykłego (art. 968§ 1 k.c.), co oznacza, że spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły),

b)  ustanowienie zapisu windykacyjnego (art. 9811 1 k.c.) stanowiący:

w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić,
że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

6.2. Przedmiot zapisu windykacyjnego

a) rzecz oznaczona co do tożsamości,

b) zbywalne prawo majątkowe,

c) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

d) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności (art. 98112 k.c.).

7. Obliczanie wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego.

8. Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu zapisu windykacyjnego.

9. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek i długi spadkowe (art. 10341 – 10343 k.c.).

10. Rozliczenia między spadkobiercami i zapisobiercami windykacyjnymi.

11. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  8 grudnia 2021 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 790 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Prawo spadkowe

Miejsce i data:

Warszawa, 02 grudnia 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
790.00 zł netto 971.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch