Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cele szkolenia: Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem I i II półrocza 2020 roku) z zakresu procedury odwoławczej i konkursowej, w tym skutków wynikających z ustaw tzw. covidovskich.

Program szkolenia:

 1. Terminy składania protestów i skarg na procedurę odwoławczą w relacji z przepisami ustaw covidowskich (m.in. art. 14 i art. 15 zzs, przepisami specustawy funduszowej).
 2. Charakter pełnomocnictwa do złożenia protestu w rozumieniu art. 54 ustawy wdrożeniowej.
 3. Ponowna negatywna ocena projektu (art. 58 ustawy wdrożeniowej), a środki zaskarżenia.
 4. Wyczerpanie środków z alokacji (działanie, poddziałanie, subregion), a środków na konkursie  – analiza porównawcza.
 5. Moment oceny dokonywania spełnienia kryteriów przez wnioskodawców. Tryb i zasady uzupełnienia dokumentów odnoszących się do kryteriów.
 6. Odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie, a protest i skarga do WSA.
 7. Skarga i protest, a warunki formalne w rozumieniu art. 43 ustawy wdrożeniowej.
 8. Problematyka zakresu rozpoznania protestu i skargi do WSA.
 9. Art. 65 ustawy wdrożeniowej, a naruszenie prawa.
 10. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 21 grudnia 2020 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed terminem szkoleniem.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 11 grudnia br.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Aktualne problemy w obszarze procedury konkursowej i odwoławczej w świetle orzecznictwa sądowego

Miejsce i data:

Warszawa, 21 grudnia 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.