Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

     Cel szkolenia: 

 1. Podczas szkolenia przekażemy wiedzę na temat przepisów nowej ustawy z 9 września 2015 roku
  o rewitalizacji. Kto, kiedy i na jakich obszarach może ją przeprowadzić? Uczestnicy dowiedzą się dlaczego program rewitalizacji jest istotny dla gminy, w tym dla pozyskania środków z UE, inwestycji i polityki lokalowej. Opowiemy, jak praktycznie wykorzystać przepisy oraz przeprowadzić procedury opracowania programu rewitalizacji, konsultacji społecznych czy uchwalenia i realizacji, zmiany bądź nadzoru nad podmiotem zewnętrznym opracowującym plan na potrzeby gminy.

  Program szkolenia: 

  1. Podstawowe pojęcia – ustawa a praktyka. Rewitalizacja, interesariusze i inni.
  2. Diagnozy i analizy na potrzeby rewitalizacji.
  3. Szczególne zasady prowadzenia konsultacji społecznych.
  4. Komitet Rewitalizacji, zasady powołania, funkcjonowania i kompetencje.
  5. Pojęcia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i specjalnych stref rewitalizacji. Czym różnią się te pojęcia? Zasady tworzenia dokumentacji.
  6. Gminny program rewitalizacji. Treść i zasady uchwalania, jego wpływ na bieżące życie mieszkańców, wpływ na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rewitalizacja a uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy.
  7. Ocena aktualności i stopnia realizacji. Zasady dokonywania zmian w planie rewitalizacji.
  8. Specjalne Strefy Rewitalizacji. Czym różnią się od obszarów. Zasady i cel powołania. SSR a rozwój społecznego budownictwa czynszowego. Inwestycje budowlane w ramach rewitalizacji.
  9. Rewitalizacja a lokatorzy miejscy. Procedura opróżniania lokali gminnych na potrzeby rewitalizacji. Prawa i obowiązku gminy oraz prawa i obowiązki lokatorów. Rewitalizacja a wywłaszczenia i zaspokajanie roszczeń majątkowych mieszkańców.
  10. SSR a dotacje dla podmiotów prywatnych na remonty. Zasady udzielania dotacji, umowa.
  11. Rewitalizacja a pozyskiwanie środków z UE dla gminy.
  12. Zmiany w licznych przepisach spowodowane wprowadzeniem ustawy.

 

Szkolenie poprowadzi: mec. Bartosz Bator

Adwokat, dziennikarz, działacz społeczny. Współpracował z szeregiem instytucji publicznych, m.in. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Teatrem Polskim w Warszawie czy Urzędem m.st. Warszawy, gdzie był członkiem zespołu ds. starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 a następnie w Centrum Komunikacji Społecznej odpowiadał za opracowanie przepisów dot. inicjatywy lokalnej. Współtwórca projektów służących rewitalizacji terenów centrum Warszawy oraz nabrzeży i przywrócenia ich funkcji społecznych (PKiN, Wisła) oraz organizacji społecznych (Fundacja Impact – festiwal re:wizje, Festiwal nad Wisłą PRZEMIANY). Prowadzi szkolenia dla Praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 25 kwietnia 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min. 4 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Rewitalizacja czyli wsparcie gmin i podmiotów prywatnych w opracowywaniu programu i jego realizacji

Miejsce i data:

Warszawa, 11 kwietnia 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.