Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Zmiany wprowadzane przez ustawodawcę w latach 2020-2021 przemodelowały system środków zaskarżenia przysługującym zobowiązanym i wierzycielom w toku postępowania egzekucyjnego. Zmiany te odnoszą się również do wskazania w części przypadków, jako organów zobowiązanych do ich rozpoznawania – wierzycieli. W trakcie zajęć przedstawione zostaną w ujęciu praktycznym środki zaskarżenia, sposób ich wnoszenia, terminy, warunki formalne, mechanizmy rozpoznania i rola w tym procesie organów administracji publicznej. Zajęcia będą również opierały się na zaprezentowaniu najnowszego orzecznictwa sądowego w omawianym zakresie.

 

Program szkolenia:

 1. Analiza porównawcza środków zaskarżenia.
 2. Etap przedegzekucyjny a nie przystąpienie do egzekucji czy nie przyjęcie TW.
 3. Braki formalne TW.
 4. Zarzut, jako podstawowy środek zaskarżenia przysługujący zobowiązanemu.
 5. Zażalenie i skargi do sądów administracyjnych – zakres i przesłanki.
 6. Skarga na czynności egzekucyjne.
 7. Sprzeciw przysługujący małżonkowi i aktualnemu właścicielowi przedmiotu hipoteki lub zastawu.
 8. Koszty egzekucyjne a możliwość kwestionowania i zaskarżenia.
 9. Prawo do żądania wyłączenia przedmiotu spod egzekucji.
 10. Powództwa przeciwegzekucyjne w egzekucji administracyjnej.
 11. Dyskusja i pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 13-14 kwietnia 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00 każdego dnia

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 5 kwietnia 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo sądowe

Miejsce i data:

Szkolenie online, 13 - 14 kwietnia 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,