Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Charakterystyka zasady trwałości projektu – zmiany w zakresie podejścia w ramach perspektywy 2021-2027:

 • Zasada trwałości w systemie kontroli funduszy UE,
 • Zasada trwałości a pomoc publiczna,
 • Zasada trwałości a znacząca modyfikacja,
 • Kluczowe elementy definicji znaczącej modyfikacji:

– definicja infrastruktury,

– zaprzestanie działalności produkcyjnej,

– zmiana charakteru własności elementu infrastruktury,

– wpływ na charakter i warunki realizacji operacji,

– nieuzasadnione korzyści,

– termin zakończenia projektu,

 • Analiza problemowych przypadków występujących w przeszłości,
 • Zasada trwałości a osiągnięcie wskaźników projektu,
 • Dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości,
 • Zasady wyliczania wartości korekty finansowej w przypadku naruszenia zasady trwałości,
 • Zasada efektywności:

– efektywność a efekty projektu,

– zasada efektywności a trwałość projektu.

II. Zasada trwałości oraz zasada efektywności w przypadku projektów B+R:

 • Środki trwałe w projektach B+R,
 • Trwałość prowadzonych badań,
 • Ryzyka związane z realizacją projektu B+R współfinansowanego ze środków UE,
 • Kadra zarządzająca projektem i jej doświadczenie,
 • Zarządzanie zmianą w projekcie i jej wpływ na zakres merytoryczny i budżet projektu,
 • Utrzymanie wskaźników w projekcie na planowanym poziomie,
 • Czynnik czasu a terminowość realizowanych zadań,
 • Znajomość polskiego i unijnego prawodawstwa,
 • Ryzyka związane z pomocą publiczną.

III. Pozostałe rodzaje kontroli prowadzonych po zakończeniu projektu (cel, zakres czynności sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych błędów
i nieprawidłowości):

 • Zachowanie zasady zakazującej podwójnego współfinansowania,
 • Przychody projektu,
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
 • Rozliczenie podatku VAT,
 • Nowe aplikacje wspierające proces kontrolny (SKANER, ANTYPLAGIATOR, KONTROLE KRZYŻOWE, E-KONTROLE).

IV. Różnice w podejściu do zasady trwałości pomiędzy polityką spójności a Krajowym Planem Odbudowy.

 

Szkolenie poprowadzi: Dariusz Kamiński

Ekspert zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, zamówień, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Trener z 18-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane zarówno do instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w system zarządzania środkami pomocowymi, jak również dla potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania. Wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 15 lutego 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 7 lutego 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Trwałość projektów unijnych w praktyce – zmiany dotyczące perspektywy finansowej 2021-2027

Miejsce i data:

Szkolenie online, 15 lutego 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.