Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia:

Jednodniowe szkolenie dla początkujących lub średnio-zaawansowanych pracowników organów administracyjnych. Prowadzone w przystępny sposób. Uczestnik dowie się jak prawidłowo, na każdym etapie, przeprowadzić nadzwyczajne postępowanie administracyjne. Uzyska wiedzę praktyczną, pozna odpowiedzi na zadawane pytania, dowie się jak prawidłowo zredagować treść wydawanych w postępowaniu pism (np. wezwań, zawiadomień) oraz orzeczeń (postanowień i decyzji).

Przykładowe zagadnienia omawiane na tym szkoleniu:

 • czy można równolegle (w tym samym czasie) prowadzić kilka postępowań nadzwyczajnych w odniesieniu do tej samej decyzji;
 • jakie czynności należy podjąć w razie ustalenia, że strona postępowania zakończonego decyzją analizowaną w postępowaniu nadzwyczajnym zmarła;
 • czy można odmówić uchylenia decyzji w postępowaniu wznowieniowym bez uprzedniego wydania postanowienia o wszczęciu postepowania o wznowienie;
 • czy przesłankę z art. 145 § 1 pkt 4 kpa (strona pominięta w postępowaniu) należy analizować na wstępnym etapie postępowania o wznowienie, czy dopiero w fazie postępowania merytorycznego;
 • czy organ, który wydał decyzję w postępowaniu zwyczajnym może skutecznie zainicjować postępowanie o stwierdzenie jej nieważności;
 • czy organ, którego decyzję uchylono w postępowaniu nadzwyczajnym, może skutecznie zaskarżyć orzeczenie wydane w tym postępowaniu nadzwyczajnym;
 • jakie należy wydać orzeczenie w przypadku wystąpienia przesłanki negatywnej (np. upływ czasu uniemożliwiający uchylenie decyzji w postępowaniu wznowieniowym lub w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji);
 • czy przed wydaniem orzeczenia należy uzyskać zgodę na zmianę decyzji od pozostałych, niż wnioskodawca, stron postępowania.

Program szkolenia:

1. Wiadomości wstępne:

 • Zasada trwałości decyzji,
 • Ostateczność i prawomocność decyzji,
 • Konkurencyjność trybów postępowania.

2. Wznowienie postępowania:

 • Istota i przesłanki wznowienia postępowania,
 • Etapy postępowania,
 • Organ właściwy,
 • Strony postępowania,
 • Prawo właściwe,
 • Rozstrzygnięcia organu,
 • Wstrzymanie wykonania decyzji.

3. Stwierdzenie nieważności decyzji:

 • Istota i przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji,
 • Nieodwracalne skutki prawne,
 • Charakterystyka postępowania,
 • Organ właściwy,
 • Strony postępowania,
 • Prawo właściwe,
 • Rozstrzygnięcia organu,
 • Wstrzymanie wykonania decyzji.

4. Uchylenie lub zmiana decyzji:

 • Istota i przesłanki uchylenia lub zmiany decyzji,
 • Ważne pojęcia: decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa; decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo; interes społeczny i słuszny interes strony,
 • Charakterystyka postępowania,
 • Organ właściwy,
 • Strony postępowania,
 • Rozstrzygnięcia organu.

5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji:

 • Przesłanki,
 • Charakterystyka postępowania,
 • Organ właściwy,
 • Strony postępowania,
 • Rozstrzygnięcia organu.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Paula Januszewska – Klimczak

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 26 października 2022 r., w godzinach 09.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 21 października 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Tryby nadzwyczajne w Kodeksie postępowania administracyjnego – praktyczne wskazówki dla urzędników prowadzących postępowanie

Miejsce i data:

Szkolenie online, 26 października 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.