Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Omówienie podstawowych zasad ogłaszania upadłości i restrukturyzacji w kontekście podmiotów realizujących projekty europejskie.
 2. Wpływ ogłoszenia upadłości i restrukturyzacji na realizację umowy o dofinansowanie.
 3. Upadłość a możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania zwrotowego – analiza przypadków.
 4. Legitymacja procesowa beneficjenta po ogłoszeniu upadłości i restrukturyzacji.
 5. Tryb zgłaszania wierzytelności na listę w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 6. Wierzytelności wobec masy i upadłego – odrębny tryb ich dochodzenia.
 7. Egzekucja należności zwrotowych po ogłoszeniu upadłości i restrukturyzacji.
 8. Określenie strony (beneficjenta w upadłości lub restrukturyzacji) podczas kontroli, na etapie wezwania do zwrotu, postępowania administracyjnego. Legitymacja formalna syndyka i zarządcy sądowego a legitymacja beneficjenta.
 9. Sposób postępowania organu w sytuacji, gdy upadłość nastąpiła przed wysłaniem wezwania do zwrotu środków.
 10. Postawienie beneficjenta w stan likwidacji a prowadzenie postępowania „zwrotowego”.
 11. Brak organu uprawnionego do reprezentowania beneficjenta – osoby prawnej w trakcie postępowania (problematyka prokurenta, kuratora – art. 42 KC czy KRO).
 12. Sposób konstrukcji decyzji w sytuacji likwidacji beneficjenta przed wszczęciem postępowania zwrotowego na podstawie art. 116 par. 2a OP w zw. z art. 115 par. 4 OP.
 13. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”, wydanie październik 2016 (jest to jedyna kompleksowa publikacja na rynku). Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Specjalista z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz procedury odwoławczej. Ceniony Wykładowca. Od lat prowadzi szkolenia m.in. z zakresu procedury odwoławczej, zwrotu środków europejskich, postępowania administracyjnego. W szkoleniach dużą wagę przykłada do praktycznego wymiaru szkolenia. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 20 kwietnia 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Upadłość i restrukturyzacja beneficjenta a zwrot środków europejskich

Miejsce i data:

Szkolenie online, 20 kwietnia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.