Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie

1.1 źródła prawa: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (ze wskazaniem na istotne nowelizacje)

1.2 założenia ustawodawcy – co należy uwzględniać orzekając

1.3 wyjaśnienie głównych pojęć – definicje legalne (drzewa, krzewu, wywrotu, złomu, zadrzewienia, terenu zieleni)

 1. Czynności nie wymagające zezwolenia

2.1 dotyczące pnączy

2.2 prace w obrębie korony drzewa

2.3 usuwanie prawem określonych drzew i krzewów

 1. Czynności wymagające zezwolenia

3.1 wnioskodawca – nowa, rozszerzona grupa podmiotów

3.2 treść wniosku i załączniki

3.3 organy właściwe do wydawania decyzji i do uzgodnienia projektu zezwolenia

3.4 charakterystyka postępowania, w tym postępowania ws. uzgodnień i postępowania dowodowego

3.5 szczególny tryb postępowania w stosunku do osób fizycznych usuwających drzewo/krzew
z nieruchomości stanowiącej ich własność (zgłoszenie; milczące załatwienie sprawy; sprzeciw; zaświadczenie)

3.6 treść decyzji (zezwolenia)

3.7 przesadzanie drzew i nasadzenia zastępcze

3.8 opłaty i odszkodowanie za usunięcie drzewa lub krzewu

3.9 przedawnienie, ulgi w zapłacie opłaty

 1. Sankcje za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia

4.1 administracyjne kary pieniężne za delikty administracyjne określone w art. 88 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody (charakterystyka na nowo przez ustawodawcę określonych deliktów)

4.1.1 przesłanki nałożenia kary

4.1.2 wysokość kary i sposób jej wyliczenia

4.1.3 termin płatności kary, umorzenie, przedawnienie

 1. Podsumowanie wykładu

 

Szkolenie poprowadzi: Paula Januszewska – Klimczak

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 30 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed terminem szkolenia.

Koszt szkolenia: 590 zł /os.  Przy zgłoszeniu na szkolenie min. 4 osób z urzędu, opust w wysokości 10 %.

Powyższa cena jest ceną netto, przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych podatek VAT nie zostanie naliczony.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 21 października 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Usuwanie drzew i krzewów oraz kary za ich nielegalne usuwanie, zniszczenie, bądź uszkodzenie w świetle przepisów obowiązującej ustawy o ochronie przyrody

Miejsce i data:

Warszawa, 30 października 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.