Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 

I. Zakres opodatkowania 

 1. Działalność nie objęta ustawą o VAT
 2. Działalność objęta ustawą o VAT

– czynności opodatkowane

– czynności zwolnione

II. Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji – dotacja będąca dopłatą do ceny sprzedaży towarów i usług

III. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego

 1. Zasady ogólne (przesłanki do odliczenia VAT, zasada natychmiastowości odliczenia)
 2. Prewspółczynnik
 3. Współczynnik

IV. Najnowsze orzecznictwo TSUE (w tym złożone zapytania prejudycjalne)

 1. Wpływ na kwalifikowalność VAT w bieżącej perspektywie finansowania
 2. Wpływ na kwalifikowalność VAT w poprzedniej perspektywie finansowania (ewentualna konieczność korekty w okresie trwałości)

V. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia)

 1. Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

a) oświadczenie Wnioskodawcy

– status podatkowy

– okoliczności braku możliwości korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT

b) kontrola oświadczenia pod kątem statusu podatkowego – zwolnienie podmiotowe

2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie

a) pogłębiona analiza charakteru projektu pod kątem możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych (case study)

b) analiza pod kątem podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerzy, jednostki organizacyjne, ostateczni użytkownicy itp.)

c) ankieta Wnioskodawcy

d) lista sprawdzająca – przykłady

3. Etap realizacji projektu

a) monitorowanie zmian przepisów lub linii orzecznictwa (w tym wyroki TSUE)

b) monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu (case study)

c) monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy

d) lista sprawdzająca do kontroli wniosku o płatność – przykłady

e) kontrola projektu na miejscu

– ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)

– ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT)

– Jednolity Plik Kontrolny

– deklaracje VAT

– protokoły kontroli podatkowych

– lista sprawdzająca do kontroli na miejscu – przykłady

 1. Etap po zakończeniu realizacji projektu

 

Szkolenie poprowadzi: Halina Kędziora

Doradca podatkowy, prowadzi biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju). Doświadczony wykładowca z zakresu funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji, takich jak PARP, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie. Autorka książek: „Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont”, (2007 r.); „Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych”, (2007 r.); „Koszty kwalifikowane w projektach unijnych” (2010 r).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 22-23 kwietnia 2021 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9.00 – 15.00 dnia drugiego

Miejsce organizacji szkolenia: Warszawa, dokładne miejsce zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1290 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 14 kwietnia 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Podatek VAT w projektach unijnych - zasady kwalifikowalności i praktyczne aspekty kontroli z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

Miejsce i data:

Warszawa, 24 - 25 maja 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1290.00 zł netto 1586.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.