Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Podmioty i przedmiot zabezpieczenia hipotecznego.
 2. Prawo właściwe do oceny prawnej hipoteki.
 3. Hipoteka łączna. Podział zabezpieczenia a podział hipoteki:
  – hipoteka na udziale we współwłasności,
  – podział wieczystoksięgowy nieruchomości a hipoteka.
 4. Wygaśnięcie hipoteki. Obowiązki wierzyciela.
 5. Skutki dla zabezpieczenia hipotecznego ustania bytu prawnego wierzyciela lub dłużnika. Upadłość wierzyciela lub dłużnika.
 6. Zbycie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.
 7. Opróżnione miejsce hipoteczne.
 8. Realizacja uprawnień wierzyciela hipotecznego:
  – powództwo o zapłatę wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie,
  – wypowiedzenie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie,
  – zakres odpowiedzialności dłużnika hipotecznego,
  – przedawnienie wierzytelności hipotecznej.
 9. Hipoteka w sprawach procesowych, nieprocesowych:
  – o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
  – stwierdzenie nieważności umowy ustanowienia hipoteki,
  – pozbawienie wykonalności w części lub całości tytuły wykonawczego stanowiącego podstawę wpisu hipoteki przymusowej,
  zagadnienie nadmierności zabezpieczenia hipoteki (nadzabezpieczenia),
  – zagadnienie stosowania przepisu art. 18 ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  – zagadnienie stosowania przepisu art. 76 ust. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  – postępowania działowe których przedmiotem jest nieruchomość obciążona hipoteką,
  – hipoteka w postępowaniu zabezpieczającym.
 10. Wierzyciel hipoteczny w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym oraz szkoleniowym. Specjalizujący się w zagadnieniach prawa rzeczowego występujących w sprawach procesowych i nieprocesowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz postępowania wieczystoksięgowego i występujących w nim zagadnień: egzekucyjnych, prawnoadministracyjnych oraz prawa upadłościowego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 10 października 2022 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 30 września 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności. Zagadnienia procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień realizacji uprawnień wierzyciela hipotecznego. Dłużnik hipoteczny jego obowiązki i uprawnienia

Miejsce i data:

Szkolenie online, 10 października 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,