Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Lokal jako odrębna nieruchomość.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokali w stanie prawnym do 11 września i po dniu 11 września 2017 r.
 3. Projektowane zmiany (druk Sejmowy nr  2224), dotyczące ustanawiania odrębnej własności lokali w budynkach, których budowa rozpoczęła się po 11.9.2017r.
 4. Wpływ wprowadzonych zmian polegających na dopuszczalności wyodrębniania w domach jednorodzinnych tylko dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych na stosowane praktyki zmiany domu jednorodzinnego w  miniblok  oraz w budynkach, których budowa rozpoczęła się po 11.9.2017r.
 5. Prawa i obowiązki właścicieli.
 6. Ustawa z 20 lipca 2017 r. o  Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) (Dz.U.2017, poz. 1529) i jego status prawny.
 7. Zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, także budynkowych i lokalowych do KZN.
 8. Zasady  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób KZN oraz mieszkaniami na wynajem.
 9. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej sporządzają pierwsze wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują i przekazują je wojewodom właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie do 10 listopada 2017 r.
 10. Wykaz nie oznacza automatycznego przekazania nieruchomości do zasobu KZN, o przekazanie wystąpi do organu KZN dopiero po zakończeniu procesu opracowywania wykazów i ich weryfikacji.
 11. „Mieszkania plus” na gruntach KZN i zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz najemców.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 1 czerwca 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Kopernika, przy ul. Kopernika 30.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 4 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 8 kwietnia 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Problematyka ustanawiania odrębnej własności lokali i Krajowy Zasób Nieruchomości w stanie prawnym od 11 września 2017 roku

Miejsce i data:

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.