Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Odrębna własność nieruchomości lokalowej.

 • Umowne i sądowe ustanowienie odrębnej własności lokalu. Roszczenie o przeniesienie odrębnej własności nieruchomości lokalowej przez spółdzielnię.
 • Udziały w nieruchomości wspólnej. Podział do korzystania.
 • Zmiany w zakresie wpisu udziału we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu. Wyodrębnianie nieruchomości z części wspólnych związanych z odrębną własnością lokali.
 • „Zaszłości” prawne wynikające z dawnych regulacji prawnych dotyczących odrębnej własności lokali.
 • Sposoby usuwania niezgodności prawnych w księgach wieczystych nieruchomości
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu.
 • Status prawny niewyodrębnionych
 • Podział do korzystania. Zbycie części wspólnych nieruchomości lokalowych.
 • Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości lokalowej oraz częściach wspólnych.

2. Wspólnota mieszkaniowa jest niepełną osobą prawną.

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Gospodarowanie częściami wspólnymi.
 • Uchwały wspólnoty Mieszkaniowej.

3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (…)

 • Nawiązanie stosunku najmu i jego ustanie. Małżonkowie a prawo najmu. Najem socjalny.
 • Opłata czynszu i inne obowiązki stron umowy najmu.
 • Najem instytucjonalny oraz najem instytucjonalny z dojściem do własności. Najem okazjonalny.
 • Roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.
 • Spory sądowe na tle prawa do najmu lokalu mieszkalnego.

4. Zagadnienia różne związane z tematem szkolenia także przedstawione przez jego uczestników.

 • Ustalenie stanu prawnego nieruchomości lokalowej przy uwzględnieniu przepisów ustawy z 2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność.
 • Nabycie nieruchomości lokalowej od dewelopera – wzmianka.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym oraz szkoleniowym. Specjalizujący się w zagadnieniach prawa rzeczowego występujących w sprawach procesowych i nieprocesowych ze szczególnym uwzględnieniem  prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz postępowania wieczystoksięgowego i występujących w nim zagadnień: egzekucyjnych, prawnoadministracyjnych oraz prawa upadłościowego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 21 marca 2022 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 11 marca 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Odrębna własność lokali oraz prawo najmu lokali – zagadnienia praktyczne na tle judykatury sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Miejsce i data:

Szkolenie online, 21 marca 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,