Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w Prawie zamówień publicznych
  – konsekwencje.
 2. Wykaz robót budowlanych.
 3. Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane.
 4. Równoległa realizacja kilku podobnych obiektów budowlanych – podsumowanie stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych i orzecznictwa administracyjnego.
 5. Równoległa realizacja podobnych robót budowlanych na kilku obiektach budowlanych.
 6. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane /znaki towarowe, normy, oznakowanie, certyfikaty, raporty z badań/.
 7. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich na zasadach wynikających z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Podwykonawstwo przy robotach budowlanych.
 9. Rodzaje wynagrodzeń i konsekwencje ich zastosowania w zakresie rozłożenia ryzyk budowlanych
  i finansowych (ryczałt, wynagrodzenie kosztorysowe oraz wynagrodzenia o charakterze mieszanym).
 10. Zmiana umów o roboty budowlane.
 11. Kary umowne.
 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 13. Zamówienia „dodatkowe”, „zamienne” i „uzupełniające”.

 

Szkolenie poprowadzi: Krzysztof Puchacz

Prawnik. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE. Prowadzi szkolenia dla praktyków. Szkolenia prowadził m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości. W szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i RIO. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu artykułów w prasie fachowej, stały współpracownik miesięcznika Przetargi publiczne.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 7 czerwca 2017 r., w godzinach 09:00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed terminem szkolenia.

Koszt szkolenia: 490 zł /os. Przy zgłoszeniu na szkolenie min. 4 osób z urzędu, opust w wysokości 10 %.

Powyższa cena jest ceną netto, przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych podatek VAT nie zostanie naliczony.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zamówienia publiczne na roboty budowlane przy realizacji projektów UE - wybrane aspekty praktyczne

Miejsce i data:

Kraków, 07 czerwca 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.