Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Decyzja administracyjna zarządcy drogi (pojęcie, forma, treść, istnienie, termin wydania).
 2. Strona w postępowaniu przed zarządcą drogi (inwestor a wykonawca); pełnomocnictwo.
 3. Pas drogowy – zakres pojęcia; ustawowe zasady działania w pasie drogowym; zasada ochrony.
 4. Droga publiczna a droga wewnętrzna (cywilnoprawne formy korzystania), ograniczenia prawa własności, trwały zarząd, komunalizacja.
 5. Lokalizowanie, umieszczanie, wymiana i remont urządzeń infrastruktury w pasie drogowym; urządzenia.
 6. Pozostawienie urządzeń w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym – art. 38 ustawy drogowej.
 7. „Niedrogowe” urządzenia infrastruktury technicznej a obiekty budowlane w pasie drogowym; zajęcie pasa drogowego na cele „niedrogowe” m.in.: handel.
 8. Lokalizacja i budowa zjazdów na drogi publiczne.
 9. Umieszczenie reklamy – umowa a decyzja – nowe regulacje wprowadzone od dnia 11 września 2015 r.
  tzw. ustawą krajobrazową.
 10. Przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego (art. 36 ustawy drogowej).
 11. Zmiana warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego lub zezwoleniu
  na umieszczenie urządzenia infrastruktury „niedrogowej” oraz tzw. „przeniesienie praw z decyzji” na następcę prawnego.
 12. Wygaszenie decyzji administracyjnej zarządcy drogi – art. 162 kpa;
 13. Awaryjne zajęcie pasa drogowego.
 14. Kara za zajęcie pasa drogowego.
 15. Uzgodnienie przez zarządcę drogi projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
 16. Pojazd w strefie płatnego parkowania – jego właściciel, użytkownik, odpowiedzialność za rzecz (art. 140 kc).
 17. Postępowanie wyjaśniające – reklamacyjne w zakresie opłaty dodatkowej za parkowanie.
 18. Opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego (sposób obliczania), opłaty wieloletnie, opłaty za postój pojazdu
  w strefie płatnego parkowania.
 19. Dyskusja i pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia WSA dr hab. Krzysztof Sobieralski

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady KSAP w Warszawie, doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, zarządzania pasem drogowym, stały konsultant wielu zarządców dróg w Polsce. Autor komentarza do KPA oraz licznych artykułów i komentarzy dot. ustawy o drogach publicznych oraz egzekucji administracyjnej. Bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów podlegających KPA, autor wielu pozycji książkowych, w tym książki „Kara za zajęcie pasa drogowego” (Wrocław 2015 r.)

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 3 grudnia 2021 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 25 listopada 2021 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zarządzanie pasem drogowym i strefa płatnego parkowania

Miejsce i data:

Szkolenie online, 03 grudnia 2021 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,