Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. SLPS System Losowego Przydziału Spraw.

a) Podstawy prawne wprowadzonych regulacji: u.s.p i przepisy wykonawcze

b) Kompatybilność z systemem kadrowo-finansowym: ZSRK

c) Wprowadzanie i zmiany nieobecności

2. Mechanizm funkcjonowania SLPS.

a) Losowanie spraw podczas nieobecności

b) Obowiązki: Prezesów Sądów, Przewodniczących Wydziałów, Pracowników Sekretariatów i Administratorów Wydziałów

c)  Liczba spraw przeliczeniowych (czyli funkcja kosztu) a rzeczywista liczba spraw

3.  Omówienie wybranych problemów stosowania SLPS w praktyce.

4. Zasada niezmienności składu orzekającego w toku załatwiania sprawy i wyjątki od jej stosowania.

5.  Zasada losowego przydziału spraw i wyjątki.

a) Losowanie „na żądanie”

6. Zasada równości przy przydziale spraw.

a) Przydział spraw sędziom zajmującym stanowiska funkcyjne

b) Specjalizacja sędziów

c) Sprawy o dużym ciężarze

d) Obciążenie równomierne (tj. niemal identyczne), ale nie jednakowe

7. Zasady ustalania składu osobowego składów orzekających z uwzględnieniem poszczególnych instancji i rodzajów spraw.

8. Kolejność rozpoznawania spraw wpływających do sądu.

9. Wyjątki od zasady rozpoznawania spraw według kolejności wpływu.

a) Definicja spraw pilnych

b) Organizacja pracy wydziałów w przypadku wniosków Komisji do spraw reprywatyzacji gruntów warszawskich

10. Zasady przydziału spraw oraz sposób uczestniczenia: sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw.

a) Wstrzymanie przydziału

b) Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów

c) Asesor lub sędzia dodatkowy

11. Przydzielanie spraw przez narzędzie informatyczne według wskaźników przydziału.

a) Mechanizm wyrównywania referatów

b) Sposoby podziału referatu i definicja średniego referatu

12. Repertoria, wykazy i urządzenia ewidencyjne jako instrumenty wykorzystywane do SLPS – wybrane zagadnienia.

13 .Wnioski podsumowujące i de lege ferenda.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska-Smółka

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową
w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Od kilkunastu lat pracuje w sądzie.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 12 października 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia  28 września 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowe zasady organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, wydziałów oraz sądów po wprowadzeniu do sądów losowego przydziału spraw - SLPS.

Miejsce i data:

Warszawa, 12 października 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.