Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Zasady przydziału spraw.
2. Niezmienność składu orzekającego w toku załatwiania sprawy.
3. Losowy przydział spraw.
4. Równość przy przydziale spraw.
a) Przydział spraw sędziom zajmującym stanowiska funkcyjne.
b) Nieobecność wyłączająca z przydziału spraw.
c) Przydział spraw sędziom nieobecnym – wyjątki.
d) Delegowanie sędziego.
e) Wyłączenie sędziego z przydziału spraw i ich rozpoznawania.
5. SLPS System Losowego Przydziału Spraw:
a) Podstawy prawne wprowadzonych regulacji: u.s.p i przepisy wykonawcze.
b) Kompatybilność z systemem kadrowo-finansowym.
6. Mechanizm funkcjonowania SLPS.
a) Możliwość wystąpienia wad technicznych SLPS.
7. Zasady ustalania składu osobowego składów orzekających z uwzględnieniem poszczególnych instancji i rodzajów spraw.
8. Kolejność rozpoznawania spraw wpływających do sądu.
9. Wyjątki od zasady rozpoznawania spraw według kolejności wpływu.
10. Zasady przydziału spraw oraz sposób uczestniczenia w przydziale spraw:                                                                                                                                                                                                                                                 a) sędziów
b) asesorów sądowych
c) referendarzy sądowych.
11. Przydzielanie spraw przez narzędzie informatyczne:
a) sędziom
b) asesorom sądowym
c) referendarzom sądowym.
12. Przydział spraw według zasad odmiennych niż SLPS.
13. Repertoria, wykazy i urządzenia ewidencyjne jako instrumenty wykorzystywane do SLPS – wybrane zagadnienia:
a) Rejestracja spraw w systemie
b) Ponowna rejestracja sprawy i jej przydział
c) Wyłączenie sprawy do odrębnego rozpoznania
14. Wprowadzenie katalogu „spraw pilnych”:
a) Dotyczące tymczasowego aresztowania
b) Dotyczące ustanowienia kuratora dla małoletniego
c) Udzielenie zabezpieczenia
d) Nadanie klauzuli wykonalności
e) Dotyczące odebrania osoby spod władzy rodzicielskiej
f) Dotyczące pracownika
g) Skargi na czynności komornika
h) Dotyczące naruszenia posiadania
i) Dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego i inne
15. Wnioski podsumowujące i de lege ferenda.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska-Smółka

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 27 kwietnia 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowe zasady organizacji i działania sądów w świetle zmian od 1 stycznia 2018 roku

Miejsce i data:

Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.