Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. SLPS System Losowego Przydziału Spraw.

 • Podstawy prawne wprowadzonych regulacji: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH oraz przepisy wykonawcze
 • Kompatybilność z systemem kadrowo-finansowym: ZSRK
 • Wyłączenia stosowania SLPS

2. Mechanizm funkcjonowania SLPS.

 • Wprowadzanie i zmiany nieobecności
 • Losowanie spraw podczas nieobecności
 • Obowiązki: Prezesów Sądów, Przewodniczących Wydziałów, Pracowników Sekretariatów i Administratorów Wydziałów w zakresie przydziału przez SLPS
 • Liczba spraw przeliczeniowych (czyli funkcja kosztu) a rzeczywista liczba spraw
 • Współczynnik etatu

3. Stosowanie SLPS w praktyce- omówienie na wybranych przykładach:

 • tzw. przedwydział
 • sprawy po sprzeciwach od nakazów
 • losowanie składów wieloosobowych

4. Możliwość kreowania ilości spraw do poszczególnych referatów a wyjątki od zasady niezmienności składu orzekającego:

 • losowanie „na żądanie”: wyjątek czy obejście systemu?
 • równy przydział spraw w kontekście braku ogólnego obciążenia sędziów
 • sprawy załatwione ale niezakończone: czy sprawniejsze rozpoznawanie ma wpływ na wielkość przydziału?

5. Zasady ustalania składu osobowego składów orzekających z uwzględnieniem poszczególnych instancji
i rodzajów spraw.

6. Rozpoznawanie spraw według kolejności wpływu i wyjątki:

 • Sprawy pilne
 • Organizacja pracy wydziałów w przypadku wniosków Komisji do spraw reprywatyzacji gruntów warszawskich

7. Zasady przydziału spraw oraz sposób uczestniczenia: sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw.

 •  Wstrzymanie przydziału
 • Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów
 • Asesor lub sędzia dodatkowy
 • Sędziowie delegowani
 • Przydział spraw referendarzom

8. Przydzielanie spraw przez narzędzie informatyczne według wskaźników przydziału.

 • Mechanizm wyrównywania referatów
 • Sposoby podziału referatu i definicja średniego referatu
 • Budowanie referatu a „obciążenie jednorazowe”
 • Przydział spraw sędziom zajmującym stanowiska funkcyjne
 • Specjalizacja sędziów
 • Sprawy o dużym ciężarze

 

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska-Smółka

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Prelegent kongresów, konferencji i seminariów o tematyce wieczystoksięgowej i cywilnej. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym. Prowadziła szkolenia z zakresu ksiąg wieczystych i systemów teleinformatycznych dla m.in. pracowników sądów, referendarzy sądowych, sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 14 maja 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 6 maja 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowe zasady organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, wydziałów oraz sądów po wprowadzeniu do sądów losowego przydziału spraw - SLPS.

Miejsce i data:

Warszawa, 14 maja 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.