Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 

1. SLPS System Losowego Przydziału Spraw i jego stosowanie w praktyce

2. Mechanizm funkcjonowania SLPS

 • Losowanie a nieobecności
 • Obowiązki: Prezesów Sądów, Przewodniczących Wydziałów, Pracowników Sekretariatów
  i Administratorów Wydziałów w zakresie przydziału przez SLPS
 • Obowiązki przewodniczącego wydziału wizytacji lub kierownika referatu do spraw wizytacji

3. Składy wyznaczone do rozpoznania apelacji, zażalenia i kolejnych środków odwoławczych

 • Obowiązek stosowania wyznaczonych składów do wniosków prokuratora oraz zażaleń

4. Wyłączenia w sprawach karnych

5. Rejestracja w SLPS w terminie 3 dni

6. Rejestracja

 • Sprawy pilne lub wymagające podjęcia czynności niecierpiących zwłoki
 • Rejestracja a wstrzymanie przydziału
 • Zasada losowego przydziału spraw a losowanie „na żądanie”: wyjątek czy obejście systemu?

7. Losowanie a nieobecność (§ 60)

8. Losowe tworzenie składów wieloosobowych

9. Losowe tworzenie tzw. „miejsc dla sędziów”

 • Sędziowie o zmniejszonych wskaźnikach przydziału
 • Przydział spraw przez przewodniczącego sędziom delegowanym

10. Podział referatu (§ 63 i § 66)

 • Przydział z referatu oczekującego oraz wg terminów sesji

11. Plan zastępstw i obowiązki zastępców

12. Podejmowanie czynności w składach wieloosobowych

13. Przydział spraw przed podziałem: tzw. Przedwydział

 

Akty Prawne:

1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

2) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

 

Szkolenie poprowadzi: dr Mirosława Pytlewska

Doktor nauk prawnych, autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz roli ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w instytutach oraz na uczelniach wyższych, w tym jako doświadczony trener i wykładowca prawa. Prelegent kongresów, konferencji i seminariów o tematyce wieczystoksięgowej i cywilnej. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym. Prowadziła szkolenia z zakresu ksiąg wieczystych i systemów teleinformatycznych dla m.in. pracowników sądów, referendarzy sądowych, sędziów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 20 maja 2020 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 390 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 11 maja 2020 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowe zasady organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, wydziałów oraz sądów po wprowadzeniu do sądów losowego przydziału spraw - SLPS.

Miejsce i data:

Szkolenie online, 15 maja 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
390.00 zł netto 479.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,