Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Ogólna charakterystyka przyczyn i celów nowelizacji k.p.a.
 2. Przedmiot regulacji k.p.a. po zmianach.
 3. Nowe i znowelizowane ogólne zasady postępowania.
 4. Przepisy dotyczące załatwiania spraw, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji ponaglenia.
 5. Zmiany w zakresie doręczeń i terminów.
 6. Pozostawienie podania bez rozpoznania.
 7. Nowe rozwiązania postępowania dowodowego.
 8. Mediacja i postępowanie mediacyjne.
 9. Współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym.
 10. Konstrukcja decyzji administracyjnej i ugody w świetle nowelizacji k.p.a.
 11. Milczące załatwienie spawy – zasady, warunki, tryb.
 12. Prowadzenie postępowania uproszczonego (przegląd problemów wynikających z nowego trybu postępowania.
 13. Administracyjne kary pieniężne (ratio legis, kontrowersyjne rozwiązania).
 14. Europejska współpraca administracyjna.
 15. Prawne konsekwencje nowelizacji k.p.a. w stosunku do innych ustaw.
 16. Pytania i dyskusja.
 17. Podsumowanie.

 

Szkolenie poprowadzi: dr hab. Tomasz Bąkowski

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca Prawny – specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Właściciel Kancelarii Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku, specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie gospodarczym, prawie budowlanym, gospodarce nieruchomościami oraz prawie ochrony zabytków i środowiska. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012-2016. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Gdańsk, 5 czerwca 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed terminem szkolenia.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 4 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.

Miejsce i data:

Gdańsk, 05 czerwca 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.