Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

Przygotowanie sprawy do rozpoznania

 1. Przygotowawcze czynności stron i sądu
 2. Odpowiedź na pozew
 3. Pisma przygotowawcze
 4. Posiedzenie przygotowawcze
 5. Plan rozprawy
 6. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów
 7. Wyrok zaoczny

Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego 

 1. Klauzula generalna
 2. Pismo niebędące pozwem
 3. Pozew oczywiście bezzasadny
 4. Zażalenia wnoszone dla zwłoki
 5. Wnioski o wyłączenie sędziego
 6. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku
 7. Pełnomocnik z urzędu
 8. Kara za ubliżenie sądowi

Dowody 

 1. Nowe zasady prekluzji dowodowej
 2. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
 3. Zeznania świadka
 4. Opinia biegłego

Uzasadnianie wyroków i postępowanie odwoławcze

 1. Ogłaszanie wyroków
 2. Doręczanie wyroków
 3. Uzasadnianie wyroków
 4. Apelacja
 5. Zażalenie
 6. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Postępowanie w sprawach gospodarczych

 1. Sprawa gospodarcza
 2. Sądy i postępowania gospodarcze
 3. Postępowanie gospodarcze a postępowania odrębne
 4. Zakres pouczeń
 5. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie
 6. Wymagania dotyczące pism procesowych i związane z tym sankcje
 7. Odrębności postępowania gospodarczego
 8. Odrębności w postępowaniu dowodowym

Pozostałe postępowania odrębne

 1. Postępowanie uproszczone
 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 3. Elektroniczne postępowanie upominawcze
 4. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze
 5. Postępowania grupowe

Zmiany w postępowaniu o charakterze ogólnym

 1. Samodzielna rejestracja przebiegu postępowania
 2. Właściwość sądu
 3. Ocena sprawy na poszczególnych etapach postępowania
 4. Interwencja uboczna
 5. Zmiany w zakresie doręczeń
 6. Zgłaszanie zastrzeżeń do protokołu
 7. Konsekwencje braków w pismach procesowych
 8. Zarzut potrącenia
 9. Likwidacja formularzy
 10. Klauzula wykonalności

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym

 1. Doręczanie postanowień
 2. Rozpoznawanie zażaleń
 3. Wysłuchanie uprawnionego
 4. Czynności komornika

Koszty postępowania

 1. Nowe zasady naliczania opłaty sądowej
 2. Nowe wysokości opłat w sprawach szczególnych
 3. Nowe zasady naliczania opłat kancelaryjnych
 4. Opłata od rozszerzenia powództwa
 5. Opłata od pozwu oczywiście bezzasadnego

Wejście w życie poszczególnych zmian

 

Szkolenie poprowadzi: dr Ewa Habryn-Chojnacka

Adwokat, doktor nauk prawnych, stały mediator sądowy. Od 2003 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. W ramach praktyki adwokackiej zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego dla aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 2000 roku prowadzi szkolenia dla praktyków. Przewodnicząca Komisji do spraw Aplikacji Adwokackiej przy ORA w Poznaniu, członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminu adwokackiego, członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, członek Rady Reprezentacji Środowisk Współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji. Od 2013 r. pełni funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 18-19 lutego 2020 r., w godzinach 10.30 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 990 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 10 lutego 2020 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zmiany procedury cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469)

Miejsce i data:

Warszawa, 18 - 19 lutego 2020 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
990.00 zł netto 1217.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.