Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Szkolenie obejmowało będzie zmiany w obszarze udzielania ulg wprowadzone nowelizacją ustawy
o finansach publicznych w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Program szkolenia: 

 1. Podstawy prawne stosowania ulg. Zakres zastosowania działu III OP po nowelizacji z 28 kwietnia 2017 roku.
 2. Rodzaje ulg – umorzenie, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty w ujęciu praktycznym.
 3. Naliczanie opłaty prolongacyjnej przy należnościach zwrotowych i odsetkowych.
 4. Możliwość umorzenia wyłącznie odsetek od zaległości i opłaty prolongacyjnej.
 5. Przesłanki stosowania ulg wobec różnych kategorii zobowiązanych – studium przypadków oparte
  o orzecznictwo sądowe.
 6. Przesłanki stosowania ulg w zależności od rodzaju ulgi według stanu prawnego po 28 kwietnia 2017 roku.
 7. Umorzenie należności publicznej z urzędu i sposób procedowania organu.
 8. Zasady zbierania materiału dowodowego w postępowaniach ulgowych. Wymogi formalne wniosku
  o udzielenie ulgi. Opłata skarbowa.
 9. Powaga rzeczy osądzonej  w procedurze udzielenia ulgi. Możliwość zmiany decyzji ulgowej.
 10. Przerwa w naliczaniu odsetek w postępowaniach ulgowych.
 11. Wniosek o udzielenie ulgi, a postępowania administracyjne określające bądź ustalające należność.
 12. Wniosek o udzielenie ulgi, a postępowania egzekucyjne.
 13. Zapłata należności publicznej, a możliwość ubiegania się o udzielenie ulgi.
 14. Udzielenie ulgi, a wykluczenie beneficjenta.
 15. Reguły stosowania nowych przepisów ustawy o finansach publicznych do spraw wszczętych przed
  28 kwietnia 2017 roku.

 

Uwaga! Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają książkę:

„Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”, wydanie październik 2016 r., autor Łukasz Sadkowski.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 18 – 19 października 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00
(dzień pierwszy) i 9:00 – 15:00 (dzień drugi).

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Kopernika, przy ul. Kopernika 30.

Koszt szkolenia: 1180 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, książkę „Procedura zwrotu środków europejskich
w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch każdego dnia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 13 października 2017 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zmiany w procedurze udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu środków europejskich w świetle praktyki organów administracji publicznej i orzecznictwa sądowego

Miejsce i data:

Warszawa, 18 października 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1180.00 zł netto 1451.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.