Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Dlaczego warto …

1) W trakcie zajęć zostanie przedstawione najnowsze (lata 2015 -2016) orzecznictwo sądów administracyjnych, powszechnych oraz TK w obszarze zwrotu środków europejskich,

2) Omówione zostaną w ujęciu praktycznym zasady zwrotu środków europejskich przez beneficjentów wynikające z tzw. specustawy Vatowskiej,

3) Podczas zajęć zostaną poruszone najnowsze projektowane zmiany w obszarze zwrotu środków europejskich, dotyczące m.in. żądania zwrotu środków europejskich bez odsetek, nowe zasady wykluczania beneficjentów, nowy termin płatności, przedawnienie zobowiązania zwrotowego oraz procedura odwoławcza.

 

Program szkolenia:

 1. Pomniejszenie płatności, jako sposób zwrotu środków. Przesłanki pomniejszenia dokonywanego przez Instytucje przed zatwierdzeniem wniosku o płatność.
 2. Naliczanie odsetek od zwrotu środków europejskich. Projektowane zmiany w tym obszarze związane
  z przypadkami, w których nie będzie prawa do żądania zwrotu należności głównej z odsetkami.
 3. Tryb i przesłanki wykluczenia beneficjenta.
 4. Termin płatności należności zwrotowej. Planowane zmiany w tym zakresie oraz ich wpływ na uprawnienia
  i obowiązki stron umowy o dofinansowanie.
 5. Odpowiedzialność majątkowa IW i IP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
 6. Zasady zwrotu środków europejskich w przypadku sfinansowania VAT-u w oparciu o przepisy tzw. specustawy VAT-owskiej.
 7. Wyłączenie pracowników Instytucji spod orzekania w postępowania zwrotowych. Wyłączenie członków zarządu województwa.
 8. Przedawnienie zobowiązania zwrotowego i prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich w aktualnym stanie prawnym, a stanie prawnym projektowanym.
 9. Spory kompetencyjne w obszarze zwrotu środków europejskich.
 10. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Uwaga! Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość zakupu książki „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” z rabatem 30%, wydanie październik 2016 r., autor Łukasz Sadkowski. Całkowity koszt książki 159 zł, cena po rabacie 111,30 zł.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej
– cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 8-9 lutego 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00 (pierwszy dzień)
i 9:00 – 15:00 (dzień drugi).

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Kopernika, przy ul. Kopernika 30.

Koszt szkolenia: 1 180 zł /os.

Powyższa cena to kwota netto. Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W innym przypadku podatek VAT wynosi 23%.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch każdego dnia szkolenia.

Płatność: Po szkoleniu, przelewem, w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 3 lutego br.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zwrot środków europejskich w ujęciu najnowszego orzecznictwa sądowego i projektowanych zmian w prawie

Miejsce i data:

Warszawa, 08 - 09 lutego 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1180.00 zł netto 1451.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.