Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia:

Szkolenie będzie obejmowało praktyczne przedstawienie zmian w prawie egzekucji administracyjnej i cywilnej związanych z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS.

 

Program szkolenia:

1. Zmiany w zakresie doręczeń w postępowaniach egzekucyjnych.

2. Zbiegi egzekucji po nowelizacji.

3. Zasady i tryb dokonywania zajęć nadpłat i zwrotów podatków.

4. Przedawnienia kosztów egzekucyjnych i upomnienia.

5. Sposób wypełniania tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej na podstawie aktualnie obowiązujących formularzy.

6. Odpowiedzialność spadkobierców i małżonków w toku postępowania egzekucyjnego.

7. Zarząd sukcesyjny a egzekucja.

8. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Łukasz Sadkowski

Specjalista z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, egzekucji komorniczej i cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych, zwrotu środków europejskich, postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Były pracownik administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego. Autor publikacji z zakresu zwrotu środków europejskich, dotacji, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, egzekucji administracyjnej. Wykładowca i prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach prowadzonych dla radców prawnych oraz pracowników administracji publicznej szczebla samorządowego
i rządowego. Wykładał m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Mienia Wojskowego, Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 7 grudnia 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 1 grudnia 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Analiza zmian w prawie egzekucyjnym wprowadzonych po 7 lipca 2022 r. i inne wybrane zagadnienia

Miejsce i data:

Szkolenie online, 07 grudnia 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia.