Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Praca zdalna.
 2. Definicja czasu pracy z praktycznym omówieniem zagadnienia czasu pracy i podróży służbowych pracownika oraz szkoleń pracowniczych.
 3. Pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających, doby i tygodnia oraz praktyczne konsekwencje wynikające z ich zdefiniowania w Kodeksie pracy.
 4. Podstawowy system czasu pracy – wskazanie zmian oraz niezbędnych zapisów w regulaminie pracy, dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy.
 5. Obliczanie wymiaru czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 6. Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 7. Przerwy w pracy.
 8. Równoważny system czasu pracy.
 9. Zadaniowy czas pracy.
 10. System skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy.
 11. Weekendowo-świąteczny czas pracy.
 12. Zasady ustalania systemów czasu pracy u pracodawcy, indywidualny rozkład czasu pracy.
 13. Praca w niedzielę lub święto – sposób rekompensowania pracy w takie dni.
 14. Praca w godzinach nadliczbowych.
 15. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.
 16. Ewidencja czasu pracy.
 17. Urlopy wypoczynkowe:
 • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Sposób udzielanie urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego,
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie,
 • Urlop w okresie wypowiedzenia.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Anna Telec

Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy, były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H. Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  16 listopada 2022 r., w godzinach 10.00 – 14.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 8 listopada 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Czas pracy – definicje, wymiar, systemy czasu pracy

Miejsce i data:

Szkolenie online, 16 listopada 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.