Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Zasada in dubio pro reo w procedurach zwrotowych
 2. Forma prowadzenia i załatwiania spraw administracyjnych po 5 października 2021 roku.
 3. Doręczenia w świetle zmian w prawie (ustawa o doręczeniach elektronicznych) i przepisów w okresie epidemii
 4. Konstrukcja decyzji zwrotowej i odsetkowej. Wymogi wynikające ze specustawy funduszowej
 5. Terminy załatwienia spraw zwrotowych, a przerwy w naliczaniu odsetek
 6. Autokontrola w świetle dyspozycji art. 132 KPA
 7. Opinia biegłego powołanego przez organ, a opinia prywatna. Inne istotne problemy w postępowaniu dowodowym
 8. Postępowanie odwoławcze ze szczególnym zwróceniem uwagi na art. 139 KPA
 9. Powaga rzeczy osądzonej, a sprawa zawisła
 10. Wznowienie i stwierdzenie nieważności w postępowaniach zwrotowych i odsetkowych – wybrane zagadnienia
 11. Analiza pojęcia nieprawidłowości w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego
 12. Korekty finansowe i ich znaczenie w procesie odzyskiwania środków europejskich
 13. Nieprawidłowości w zakresie dozwolonych zmian umowy PZP oraz nowelizacja ustawy o OOŚ w celu jej dostosowania do dyrektywy 2011/92/UE
 14. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników

 

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego”, wydanie październik 2016 (jest to jedyna kompleksowa publikacja na rynku). Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Specjalista z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz procedury odwoławczej. Ceniony Wykładowca. Od lat prowadzi szkolenia m.in. z zakresu procedury odwoławczej, zwrotu środków europejskich, postępowania administracyjnego. W szkoleniach dużą wagę przykłada do praktycznego wymiaru szkolenia. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24-25 lutego 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 1380 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 16 lutego 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Wybrane materialne (nieprawidłowości i nakładanie korekt finansowych) i proceduralne aspekty z zakresu wydawania decyzji zwrotowych odnoszących się do środków europejskich

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 - 25 lutego 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1380.00 zł netto 1697.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,