Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami (w tym do notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników biur obrotu nieruchomościami, sędziów i referendarzy sądowych, deweloperów).

Treścią szkolenia będzie przedstawienie  wynikających z rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości ograniczeń w ich obrocie oraz zagrożeń dla prawidłowości podejmowanych czynności prawnych.

Zakres merytoryczny szkolenia będzie wzbogacony także o zagadnienia wskazane przez uczestników szkolenia.

Przekaz merytoryczny będzie dostosowany do konkretnych potrzeb uczestników szkolenia.

Program szkolenia: 

 

1. Stan prawny nieruchomości i jego ustalenie w toku czynności związanych z przeniesieniem własności nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania:

 • Księga wieczysta i interpretacja wpisów (wykreśleń),
 • Dokumenty pozaksięgowe jako źródło opisu stanu prawnego nieruchomości.

2. Ograniczenia w obrocie wynikające z obciążeń nieruchomości oraz z obowiązków zbywcy:

 • Zakaz zbywania i obciążania nieruchomości,
 • Roszczenia i prawa osób trzecich ujawnione w dziale III Księgi wieczystej i ich wpływ na obrót nieruchomością opisaną w tejże księdze,
 • Podział nieruchomości i następcze ograniczenia w obrocie nowopowstałymi częściami nieruchomości.

3. Prawo pierwokupu – jego źródła, treść, charakter i wykonanie:

 • Pierwokup ustawowy,
 • Pierwokup umowny,
 • Obrót nieruchomością obciążoną pierwokupem,
 • Wykonanie prawa pierwokupu,
 • Wygaśnięcie prawa pierwokupu.

4. Ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe z uwagi na charakter nieruchomości lub sposób jej nabycia:

4.1 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego:

 • nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne,
 • rolnik indywidualny, spółki prawa handlowego,
 • prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości rolnej;

4.2 Ustawa o lasach:

 • grunt leśny, las – pojęcia,
 • prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości leśnej;

4.3 Ograniczenia wynikające z treści art. 109 i 111a ustawy o gospodarce nieruchomościami;

4.4 Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa;

4.5 Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o krajowym zasobie nieruchomości.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia Wojciech Wójcik

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym oraz szkoleniowym. Specjalizujący się w zagadnieniach prawa rzeczowego występujących w sprawach procesowych i nieprocesowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz postępowania wieczystoksięgowego i występujących w nim zagadnień: egzekucyjnych, prawnoadministracyjnych oraz prawa upadłościowego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 21 listopada 2022 r., w godzinach 9.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 11 listopada 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami związane ze stanem prawnym nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem prawa pierwokupu

Miejsce i data:

Szkolenie online, 21 listopada 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.